Jesień Plastyczna HRUBIESZÓW 2008

Hrubieszów

Reklamy

Coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiegała się o miano „NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU”.

Komisja obradowała w składzie :
Przewodniczący – artysta malarz Dariusz Piekut ze Skierbieszowa
Członkowie : – artysta plastyk Jacenty Pietraś z Zamościa
Komisarz Konkursu – Andrzej Marut – st. instruktor d/s
upowszechniania plastyki HDK
Dyrektor HDK – Emilia Feliksiak
Sekretarz – Barbara Smal – mistrz z zakresu plastyki HDK

Na Konkurs „NAJCIEKAWSZA PRACA 2008 ROKU” wpłynęło 114 prac 37 autorów. Jury stwierdza wyrównany poziom prac . Trudno było jednoznacznie wybrać najciekawszą pracę o nieprzeciętnych walorach artystycznych.

Po wnikliwej ocenie, jury przyznało nagrody: GRAND PRIX Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty Hrubieszowskiego i Wójta Gminy Hrubieszów.
Jury przyznało 4 wyróżnienia i zauważyło, iż w tej edycji Jesieni Plastycznej dominuje malarstwo olejne, różnorodność tematów, brak technik graficznych. Jury oceniając konkurs nie brało pod uwagę prac niespełniających wymogów regulaminu. Dokonało również wyboru prac do wystawy.

Ekspozycję prac biorących udział w konkursie można oglądać w holu HDK.

***

Inauguracja Jesieni Plastycznej Hrubieszów 2008
Dnia 15 listopada 2008 r. godzina 15.00
Mała Galeria Sztuki i kawiarnia HDK

W programie :
otwarcie wystaw :
– „NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU 2008”
– XXX PLENER MALARSKI – Hrubieszów 2008
– konkurs dla publiczności
– program artystyczny
– ogłoszenie werdyktu Jury
– wręczenie nagród i wyróżnień
– spotkanie z sądem konkursowym

ZAPRASZAMY!!!