Jesień Plastyczna Hrubieszów 2017

Coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Reklamy

 

Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

 

***

Reklamy

 

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny

NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU

w ramach corocznej imprezy

JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2017

 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni.

Należy złożyć lub przesłać do 22 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane : imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy. Format, technika i temat pracy dowolna.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXXIX Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda – NAJCIEKAWSZA PRACA 2017 ROKU ufundowana jest przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody: Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną wręczone w listopadzie br. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone, wyróżnione i pozostałe można odebrać do 20 grudnia 2017 r. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium. Organizator zabiega o dodatkowe nagrodyi wyróżnienia.

Szczegółowych informacji udziela: Komisarz wystawy – Andrzej Marut, Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów, tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744.

 

źródło: HDK