Jesień Plastyczna – Hrubieszów 2018. Zapraszamy do udziału w konkursie

Hrubieszowska Jesień Plastyczna to coroczna konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej.

Reklamy

 

Jesienna ekspozycja umożliwia debiut wystawienniczy, ocenę prac przez komisję artystyczną i publiczność, integruje twórców z różnych środowisk.

Jest prezentacją różnych form i technik plastycznych. Każda praca ubiega się o miano NAJCIEKAWSZEJ PRACY ROKU.

 

***

 

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2018.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni. Należy złożyć lub przesłać do 21 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane i oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane: imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy.

Format, technika i temat pracy dowolny.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XL Plenerze Malarskim organizowanym przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

Główna nagroda – NAJCIEKAWSZA PRACA 2018 ROKU, ufundowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz pozostałe nagrody:

Starosty Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury zostaną wręczone w listopadzie br. podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone ,wyróżnione i pozostałe można odebrać do 20 grudnia 2018 r. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Komisarz wystawy: Andrzej Marut

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7

22-500 Hrubieszów

Tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744