Jesień Plastyczna jedna z najwiekszych imprez HDK.

Jesień Plastyczna jest imprezą zasłużoną, z ogromną tradycją, stanowi swoisty dokument współczesnych czasów.

Reklamy

To święto na Lubelszczyźnie, które wciąż się rozwija i inspiruje wielu plastyków, nauczycieli i instruktorów.

Pomysł Jesieni Plastycznej zrodził się 30 lat temu, nadal pełni zasadniczą rolę w kształtowaniu oblicza współczesnej kultury plastycznej na naszym terenie.

Impreza ma wielu stałych odbiorców, a rzeszy jej wielbicieli wciąż przybywa. Jesień Plastyczna jest postrzegana jako impreza twórcza, z olbrzymim dorobkiem i prestiżem. W tak ważnej imprezie biorą udział plastycy z całej Polski, a nawet zagranicy.

Komisja w składzie: Elżbieta Hałasa Świś ( artysta plastyk ze Zwierzyńca), Alfred Przybysz (kierownik wydziału Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Integracji Europejskiej Urzędu Miasta w Hrubieszowie oraz artysta plastyk), Emilia Feliksiak (dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury), Andrzej Marut ( starszy instruktor ds. upowszechniania plastyki), Barbara Smal (mistrz z zakresu plastyki HDK) oceniła w konkursie na "Najciekawszą Pracę roku 2006" 126 prac 35 autorów.

Jury stwierdziło wysoki i wyrównany poziom prac.
Jednak po wnikliwej, długiej ocenie, jury jednogłośnie wytypowało na „Najciekawszą Pracę roku” akwarelę Pt. „Miechunka” (na zdjęciu) za wysoki poziom artystyczny oraz wrażliwość i nastrojowość. Autorce- Bożenie Czerskiej (mieszkająca w Lublinie) przyznano Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Barbara Haproń (mieszkająca w Hrubieszowie) otrzymała drugą nagrodę za pracę olejną pt. "Nad stawem". Nagrodę ufundował Starosta Hrubieszowski.

Trzecią nagrodę otrzymała Maria Rutkowska (pochodząca z Chełma) za pracę olejną pt. "Pejzaż z wodą". Nagrodę ufundował Wójt Gminy Hrubieszów.

Nagrodę Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie otrzymał Ryszard Wiech z Hrubieszowa za pastel pt. "Pejzaż z kościołem"

Nagrodę Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury otrzymał Artur Łukasiewicz z Hrubieszowa za pracę olejną pt. "Pejzaż nad Bugiem".

Jury wyróżniło następujące osoby:
1. Urszulę Pakułę z komarowa za pracę olejną pt. "Żniwa" – wyróżnienie ufundowała Małgorzata Moniak
2. Renatę Szurgę ze Świdnika za pracę olejną pt. "Trawy" – wyróżnienie ufundowali Mieczysława i Marek Katowie, Sklep Wielobranżowy Plac Staszica w Hrubieszowie
3. Helenę Piekarz z Hrubieszowa za pracę pt. "Jesień w Hrubieszowie" – Mieczysława i Marek Katowie, Sklep Wielobranżowy Plac Staszica w Hrubieszowie
4. Barbarę Zinterstein z Rzeszowa za pracę pt. "Nad Wieprzem" – wyróżnienie ufundował Tadeusz Romaszko
5. Ilonę Filip – Bobrowską z Lublina za pracę olejną pt. "drzewa" – wyróżnienie ufundował Tadeusz Romaszko

Zapraszamy za rok!!!

zobacz zdjęcia >>