Jesień w moich oczach – zapraszamy do udziału w III edycji konkursu plastyczno – literackiego

Z czym Państwu kojarzy się jesień? Jak nastrój wprowadza w Wasze życie? Jak ją postrzegacie? Zapraszamy do udziału w III edycji Integracyjnego Konkursu Plastyczno – Literackiego JESIEŃ W MOICH OCZACH.

Reklamy

Do uczestnictwa w nim zachęcamy dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przysposabiających do pracy, a także osoby korzystające ze środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu hrubieszowskiego.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Celem inicjatywy jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i  literackich, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego regionu, a także integracja placówek oświatowych.

Na prace czekamy do 17 października 2014 roku. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

 

Daniel Buchowiecki 

 

 

 Regulamin III Konkursu Plastyczno – Literackiego

 „JESIEŃ W MOICH OCZACH”

1. Konkurs Plastyczno – Literacki „JESIEŃ W MOICH OCZACH” skierowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół przysposabiających do pracy oraz osób korzystających ze środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu hrubieszowskiego.

2. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego regionu, a także integracja placówek oświatowych.

4. Wymogi formalne – praca plastyczna:

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4 lub A3 na wskazany temat (technika dowolna).

5. Prace należy złożyć w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie, ul. Ciesielczuka 1, do 17 października 2014 roku wraz z wypełnioną metryczką, która dołączona jest do regulaminu.

6. Przy ocenie prac, specjalnie powołane przez organizatorów jury, będzie brało pod uwagę:

– związek pracy z tematem,

– twórcze podejście do formy i tematu, estetykę,

samodzielność wykonania,

– włożony wysiłek.

7. Przewidziano następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I – przedszkole

Kategoria II – klasa I – III szkoły podstawowej

Kategoria III – klasa IV – VI szkoły podstawowej

Kategoria IV – gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, środowiskowy dom samopomocy, warsztat terapii zajęciowej.

8. Jeden opiekun artystyczny/nauczyciel może złożyć maksymalnie pięć prac uczniów/uczestników.

9. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla pozostałych uczestników i opiekunów prac – dyplomy.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac plastycznych oraz prezentacją utworów literackich, nastąpi podczas spotkania integracyjnego 29 października 2014 roku, o godzinie 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczestnik konkursu jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność.

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na prezentację pracy oraz publikację podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

13. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

14. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby prac, organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

III Konkurs Plastyczno – Literacki „JESIEŃ W MOICH OCZACH”

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………

Kategoria: …………………………………………………

Nazwa placówki: ……………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………….

telefon: …………………………………………………………….

Opiekun artystyczny:

……………………………………………………………..

telefon:  …………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………

 

 

***

 

 Regulamin III Konkursu Plastyczno – Literackiego

 „JESIEŃ W MOICH OCZACH”

 

1. Konkurs Plastyczno – Literacki „JESIEŃ W MOICH OCZACH” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przysposabiających do pracy, a także osób korzystających ze środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu hrubieszowskiego.

 

2. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie oraz Hrubieszowski Dom Kultury, a jego koordynatorem Daniel Buchowiecki.

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego regionu, a także integracja placówek oświatowych.

4. Wymogi formalne – praca literacka:

Zadaniem uczniów jest napisanie dowolnego tekstu literackiego – refleksji, wiersza, opowiadania itp. na wskazany temat ( maksymalnie 3 strony formatu A4).

Uwaga! Przedłożony na konkurs tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany i nagradzany.

 

5. Prace, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć w kopercie, w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18A, do 17 października 2014 roku, a dodatkowo wysłać plik w formacie tekstowym doc lub docx na e-mail: konkursyzs1@interia.pl

6. Przy ocenie prac, specjalnie powołane przez organizatorów jury, będzie brało pod uwagę:

– związek pracy z tematem,

– twórcze podejście do formy i tematu,

– włożony wysiłek.

7. Przewidziano następujące kategorie wiekowe:

Kategoria I – klasa IV – VI szkoły podstawowej

Kategoria II  – gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, środowiskowy dom samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej 

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne

8. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie trzy prace.

9. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody, a dla pozostałych uczestników i opiekunów prac dyplomy.

10. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wystawą prac plastycznych oraz prezentacją utworów literackich nastąpi podczas spotkania integracyjnego 29 października 2014 roku, o godzinie 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z poświadczeniem faktu, że uczeń jest jej pełnoprawnym autorem i bierze za to całkowitą odpowiedzialność ( również prawną ).

12. Zgłoszenie do konkursu oznacza zgodę na publikację pracy oraz podstawowych danych uczestnika wraz z jego wizerunkiem.

13. Uwaga! W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają, że konkurs może zostać odwołany lub może zmienić się jego forma.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

III Konkurs Plastyczno – Literacki „JESIEŃ W MOICH OCZACH”

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………

Kategoria: ………………………………………………….

Nazwa placówki: ……………………………………………….

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

telefon : …………………………………………………………….

Opiekun literacki:

………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………..

e-mail: ……………………………………………………

 

Zapraszamy do udziału!