Jesteś bezrobotny? Zarejestruj się przez internet!

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zachęca bezrobotnych do rejestracji przez stronę internetową.

Reklamy

 

Zapraszamy do zarejestrowania się poprzez stronę:

praca.gov.plwww.praca.gov.pl 

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania. 
 2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy– Ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia oświadczenia. 
 
W przypadku wybrania: „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy” zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Rejestracja przebiegnie bez zbędnego oczekiwania.


Do rejestracji wymagane są następujące dokumenty:
 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości; 
 2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 
   
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy; 
   
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.


UWAGA Urząd nie dokonuje rejestracji w następujących przypadkach!

 • w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 
 • w przypadku odmowy przekazania wymaganych danych 
 • w przypadku odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń. 
 
 
Wszelkie regulacje dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299).
 
 
 
źródło: PUP Hrubieszów