Jubileusz 20-lecia sformowania 2. hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego – lista odznaczonych

W dniu 14 czerwca 2014 roku w Hrubieszowie odbyły się uroczystości z okazji Święta 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji szczęśliwej służby żołnierzy 2 pułku rozpoznawczego.

Reklamy

 

Mszę Świętą celebrował ks. Prałat ppłk Andrzej PUZON wraz z ks. Kanonikiem mjr Janem KOTEM kapelanem prawosławnym.

Główne obchody święta pułku zorganizowane zostały na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W uroczystym apelu z okazji Jubileuszu XX – lecia sformowania 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego przy licznie zgromadzonym społeczeństwie udział wzięło wielu znamienitych gości w osobach:

 • Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej Pan ppłk Ryszard NAJCZUK.
 • Przedstawiciel Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP Pan płk Sławomir FLOREK.
 • Szef Oddziału Rozpoznania Ogólnowojskowego i Osobowego w Zarządzie Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej Inspektoratu Rodzaju Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – Pan płk dypl. Andrzej NIEKRASZ;
 • Zastępca Dowódcy 1 Ośrodka Radioelektronicznego – Pan ppłk Mariusz GUŁAJ.
 • Dowódca 2 Ośrodka Radioelektronicznego – Pan płk Witold ŁUKASZEWSKI.
 • Dowódca 6 Ośrodka Radioelektronicznego – Pan kmdr Mirosław JURKOWLANIEC.
 • Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Zamość Pan Sławomir ZAWIŚLAK.
 • Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddział Zamość – koło terenowe w Uchaniach Pan por. Andrzej JAROSZYŃSKI.
 • Ojciec chrzestny sztandaru 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego Pan Zdzisław KOSAKOWSKI.
 • Przedstawiciele duszpasterstwa wojskowego, ks. Prałat ppłk Andrzej PUZON i ks. Kanonik mjr Jan KOT.
 • Przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych miasta i regionu:
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz ZAJĄC.
 • Wicestarosta Powiatu Hrubieszowskiego Pan Leszek CZERWONKA.
 • Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan MOŁODECKI.
 • Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów Pan Janusz JĘDRZEJEWSKI.
 • Wójt Gminy Mircze Pan Lech SZOPIŃSKI.
 • Wójt Gminy Dołhobyczów Pan Józef DEMENDECKI.
 • Przewodniczący Rady Miasta Hrubieszowa Pan Eugeniusz PACZAŁA.
 • Zastępca Burmistrza Miasta Hrubieszowa – Pan Paweł PELERMUTER.
 • Przedstawiciel Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie Pan ppłk SG Zbigniew GOLAN.
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie Pan kpt. SG Mariusz KULCZYŃSKI.
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Pan bryg. Piotr KIEREPKA.
 • Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie Pan ppłk Janusz KROTKIEWICZ.

O godz. 14.00 Dowódca Uroczystości ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK złożył meldunek o gotowości pododdziałów pułku do uroczystego apelu. Meldunek przyjął Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego Pan płk Marcin MAJ, który następnie przywitał się ze sztandarem, dokonał przeglądu pododdziałów, a także przywitał się z żołnierzami pułku oraz z zaproszonymi gośćmi.

Poczet flagowy w składzie:

 • dowódca pocztu – plut. Rafał CHRZANOWSKI
 • flagowy – st. szer. Wojciech KOWALCZYK
 • asysta – st. kpr. Piotr MINARCZUK

dokonał podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt, a orkiestra Garnizonu Lublin odegrała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili kolejno:

 • Dowódca pułku Pan płk Marcin MAJ.
 • Pan ppłk Ryszard NAJCZUK z Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Pan płk Sławomir FLOREK w imieniu Inspektora Rodzajów Wojsk.
 • Pan Sławomir ZAWIŚLAK – Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Zamość.
 • Pan Tomasz ZAJĄC – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 • Wójt Gminy Hrubieszów – Pan Jan MOŁODECKI.
 • Wójt Gminy Mircze – Pan Lech SZOPIŃSKI.
 • Zastępca Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pan Paweł PELERMUTER.
 • Prezes „Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” Pan Zdzisław KOSAKOWSKI.
 • Po wystąpieniach okolicznościowych Szef Sekcji Personalnej S-1 mjr Wawrzyniec TEKIELAK odczytał:
 1. Postanowienie Prezydenta RP w sprawie nadania „Gwiazd Afganistanu” i „Gwiazdy Iraku”.
 2. Decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznania medali „Za zasługi dla obronności kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”;
 3. Rozkazy Dowódcy pułku w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników wojska 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

„GWIAZDY AFGANISTANU” nadane przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej otrzymali:

 • kpt. Maciej BAŃKOWSKI
 • ppor. Konrad OSADOWSKI
 • st. sierż. Artur DE STERNBERG FRODYMA
 • st. sierż. Andrzej KNAP
 • sierż. Krzysztof URBAN
 • kpr. Tomasz HAŁASA
 • st. szer. Rafał DOMAŃSKI
 • st. szer. Andrzej JAŃCZUK
 • st. szer. Piotr KOT
 • st. szer. Patryk KORECKI
 • st. szer. Marian KRÓL
 • st. szer. Adam LEWTAK
 • st. szer. Grzegorz SENDERSKI
 • st. szer. Jan SZPYRKA
 • st. szer. Radomił BARCZUK
 • szer. Mateusz MŁYNARCZUK

„GWIAZDĘ IRAKU” nadaną przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej otrzymał:

 • plut. Marcin NOWICKI

Medale przyznane przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego otrzymali:
SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

 • mł. chor. Janusz KOWALCZUK

BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

 • kpt. SG. Mariusz KULCZYŃSKI
 • por. Wojciech BUDZISZ
 • por. Marek WACHNA
 • ppor. Ryszard GOŹDZIUK
 • mł. chor. Dariusz BARTECKI
 • mł. chor. Jacek HANDZIUK
 • st. sierż. Daniel KRAWCZYK
 • sierż. Mariusz KURYŁOWICZ
 • sierż. Tomasz BURDA
 • sierż. Marek DĄBROWSKI
 • sierż. Andrzej ŻMUDA
 • sierż. Krzysztof KISIELEWSKI
 • plut. Dariusz TOMASZCZUK
 • st. kpr. Marek BADACH
 • kpr. Mariusz KAPICA

BRĄZOWY MEDAL „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

 • kpt. Maciej BAŃKOWSKI
 • st. sierż. Daniel KRAWCZYK
 • sierż. Tomasz BURDA
 • sierż. Andrzej ŻMUDA
 • sierż. Krzysztof URBAN
 • plut. Łukasz SKRZYPCZAK
 • kpr. Sylwester FERENC
 • kpr. Sławomir OLESZCZUK

Aktu wręczenia odznaczeń i medali dokonali Dowódca Pułku płk Marcin MAJ, płk Sławomir FLOREK, płk dypl. Andrzej NIEKRASZ, ppłk Ryszard NAJCZUK, ks. Prałat ppłk Andrzej PUZON oraz ks. Kanonik mjr Jan KOT.

Po wręczeniu medali MON Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Pan bryg. Piotr KIEREPKA odczytał Uchwałę Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania:
„SREBRNEGO MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” dla ppłk dypl. Marcina FRĄCZKA. Medal wręczył Wójt Gminy Hrubieszów Pan Jan MOŁODECKI.

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ TYTUŁU HONOROWEGO „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP” otrzymali:

 • ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK – odznaka nr 0190/11
 • mjr Mirosław BISZCZAT – odznaka nr 1112/12
 • mjr Jakub GARBOWSKI – odznaka nr 1117/12
 • kpt. Tomasz ŁATA – odznaka nr 1108/12
 • kpt. Jacek WISZNIEWSKI – odznaka nr 1106/12
 • st. chor. Tomasz MAJDER – odznaka nr 1119/12
 • chor. Artur KOSMALA – odznaka nr 347/13
 • mł. chor. Mariusz RADZIS – odznaka nr 348/13
 • st. sierż. Andrzej KNAP – odznaka nr 349/13
 • sierż. Andrzej LEŚKO – odznaka nr 351/13
 • kpr. Piotr WIŚNIEWSKI – odznaka nr 363/13

Aktu wręczenia odznak dokonali Dowódca 2 pułku rozpoznawczego płk Marcin MAJ z Prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK okręg Zamość Panem Posłem Sławomirem ZAWIŚLAKIEM.

LISTY GRATULACYJNE otrzymali:

 • plut. Przemysław PYREK
 • st. szer. Grzegorz KOKOSZKO
 • st. szer. Damian KRENT.

PISMO POCHWALNE ZE ZDJĘCIEM WYRÓŻNIONEGO ŻOŁNIERZA NA TLE SZTANDARU JEDNOSTKI WOJSKOWEJ otrzymali:

 • st. chor. szt. Dariusz SOŁTYS
 • mł. chor. Janusz KOWALCZUK
 • st. sierż. Robert RADZIEJEWSKI
 • st. sierż. Artur de STERNBERG – FRODYMA
 • sierż. Krzysztof KISIELEWSKI
 • sierż. Marek HAWRYLUK
 • plut. Dariusz TOMASZCZUK
 • st. kpr. Rafał DOBOSZ
 • kpr. Kamil FEDOROWICZ
 • kpr. Adam MAŁASIUK
 • kpr. Sylwester FERENC
 • st. szer. Sławomir SZYNKARUK
 • st. szer. Paweł PAŃKO
 • st. szer. Artur ŁOPOCKI
 • st. szer. Tomasz TYZO
 • szer. Marek BUSZKO
 • szer. Grzegorz NOWAKOWSKI
 • szer. Grzegorz PODKAŃSKI

Aktu wręczenia „Listów Gratulacyjnych” i „Pism Pochwalnych ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle sztandaru jednostki wojskowej” dokonali Dowódca 2 pułku rozpoznawczego płk Marcin MAJ, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Tomasz ZAJĄC oraz Wójt Gminy Mircze Pan Lech SZOPIŃSKI.

Kapituła Odznaki Pamiątkowej na posiedzeniu w dniu 13.06.2014 r. przyznał Odznaki Pamiątkowe 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego niżej wymienionym żołnierzom, pracownikom wojska oraz osobom zasłużonym dla pułku.
Odznaki Pamiątkowe wręczyli: płk Marcin MAJ, płk Andrzej NIEKRASZ – były dowódca 2. pułku rozpoznawczego, ks. Prałat ppłk Andrzej PUZON, Wójt Gminy Hrubieszów oraz Ojciec Chrzestny Sztandaru 2 pr Pan Zdzisław KOSAKOWSKI.

ODZNAKI PAMIĄTKOWE:

 • mjr Wawrzyniec TEKIELAK – odznaka nr 188
 • por. Rafał ORDYNIEC – odznaka nr 189
 • por. Jacek WLAZŁO – odznaka nr 190
 • por. Kamil KNAP – odznaka nr 191
 • ppor. Grzegorz TRĄD – odznaka nr 192
 • mł. chor. Dariusz BARTECKI – odznaka nr 193
 • mł. chor. Włodzimierz STYPUŁA – odznaka nr 194
 • mł. chor. Sławomir SZELEZIN – odznaka nr 195
 • mł. chor. Mariusz MARSZAŁ – odznaka nr 196
 • mł. chor. Marek POKRYWKA – odznaka nr 197
 • st. sierż. Artur de STERNBERG – FRODYMA – odznaka nr 198
 • sierż. Marek HAWRYLUK – odznaka nr 199
 • sierż. Krzysztof KISIELEWSKI – odznaka nr 200
 • sierż. Henryk WSOLAK – odznaka nr 201
 • sierż. Robert MAZUŚ – odznaka nr 202
 • plut. Jacek WOŁOSZYN – odznaka nr 203
 • st. kpr. Rafał DOBOSZ – odznaka nr 204
 • st. kpr. Piotr ADAMCZUK – odznaka nr 205
 • kpr. Kamil FEDOROWICZ – odznaka nr 206
 • kpr. Waldemar PODOLAK – odznaka nr 207
 • kpr. Janusz ROT – odznaka nr 208
 • st. szer. Artur SZEREMETA – odznaka nr 209
 • st. szer. Sławomir SZYNKARUK – odznaka nr 210
 • st. szer. Paweł PAŃKO – odznaka nr 211
 • st. szer. Łukasz TYMOSZCZUK – odznaka nr 212
 • st. szer. Tomasz MIERZWA – odznaka nr 213
 • st. szer. Paweł KREMPLA – odznaka nr 214
 • st. szer. Mateusz REDER – odznaka nr 215
 • st. szer. Marcin MECH – odznaka nr 216
 • st. szer. Adam PODGÓRSKI – odznaka nr 217
 • szer. Kamil ŻYDEK – odznaka nr 218
 • Pani Maria STRZAŁKOWSKA – odznaka nr 219
 • Pani Aneta BRZOSTOWSKA – odznaka nr 220
 • Pani Edyta JASIŃSKA – odznaka nr 221
 • Pani Agnieszka ŁOPOCKA – odznaka nr 222
 • Pan Adam WAŃCZYCKI – odznaka nr 223
 • J. E. ks. bp dr Józef GUZDEK – Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego oznaka nr 224
 • Pan Sławomir ZAWIŚLAK – Prezes Okręgu Zamość Światowego Związku Żołnierzy AK – oznaka nr 225
 • por. Andrzej JAROSZYŃSKI – Wiceprezes Okręgu Zamość Światowego Związku Żołnierzy AK, Prezes Koła Rejonowego w Uchaniach – odznaka nr 226
 • Pan Krzysztof PARADOWSKI – Dyrektor Orlen Gaz sp. z o.o. Oddział Hrubieszów – odznaka nr 227
 • Pan Tomasz ZAJĄC – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – odznaka nr 228
 • Pan Józef KUROPATWA – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego – odznaka nr 229
 • Pan Tadeusz GARAJ – Burmistrz Miasta Hrubieszów – odznaka nr 230
 • Pan Lech SZOPIŃSKI – Wójt Gminy Mircze – odznaka nr 231
 • Pan dr Mariusz NAGADOWSKI – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce – odznaka nr 232
 • Pan Stanisław KRASNOPOLSKI – Właściciel Zakładu Prefabrykacji i Usług Budowlanych – odznaka nr 233
 • Pan Stanisław MIELNICZUK – Kancelaria Notarialna – odznaka nr 234
 • Pan Andrzej SULEWSKI – Prezes Firmy „PRYZMAT” – odznaka nr 235
 • Pan Walery SULEWSKI – Wiceprezes Firmy „PRYZMAT” – odznaka nr 236

Na zakończenie w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pan ppłk Ryszard NAJCZUK wręczył deski, statuetki i ryngraf okolicznościowy niżej wymienionym:

 • Panu płk Marcinowi MAJOWI
 • Ks. Prałatowi ppłk Andrzejowi PUZONOWI
 • Panu ppłk dypl. Marcinowi FRĄCZKOWI
 • Panu Zdzisławowi KOSAKOWSKIEMU
 • Panu mjr Mieczysławowi FUGLOWI

a Dowódca płk Marcin MAJ wręczył ryngrafy pamiątkowe z okazji Jubileuszu XX – lecia sformowania 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego niżej wymienionym zasłużonym dla „Naszej Jednostki”.
Ryngrafy otrzymali:

 • Pan płk dypl. Andrzej NIEKRASZ
 • Pan ppłk dypl. Marcin FRĄCZEK
 • Ks. Prałat ppłk Andrzej PUZON
 • Ks. Kanonik mjr Jan KOT
 • Pan Zdzisław KOSAKOWSKI
 • Pan Jan MOŁODECKI
 • Pan bryg. Piotr KIEREPKA

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów pułku. Defiladę rozpoczęła kompania honorowa wystawiona przez 4 kompanię rozpoznawczą dowodzona przez por. Rafała ORDYŃCA wraz z pocztem sztandarowym pułku i Szwadronu Ziemi Hrubieszowskiej.
Następnie kolejno defilowały:

 • kompania dowodzenia – dowódca kompanii por. Kamil KOCIUBA
 • 1 kompania dalekiego rozpoznania – dowódca kompanii por. Kamil KNAP
 • 2 kompania dalekiego rozpoznania – dowódca kompanii ppor. Rafał KONIUSZEWSKI
 • 3 kompania dalekiego rozpoznania – dowódca kompanii por. Wojciech BUDZISZ
 • 4 kompania rozpoznawcza – dowódca kompanii wz. ppor. Radosław PROKOPIUK
 • 5 kompania rozpoznawcza – dowódca kompanii kpt. Paweł FURDZIK
 • 6 kompania rozpoznawcza – dowódca kompanii kpt. Lesław BRZYSKI
 • kompania logistyczna – dowódca kompanii por. Michał BIELAWSKI

Po zakończeniu uroczystego apelu rozpoczął się pokaz skoków spadochronowych na płytę główną stadionu. Dwóch zwiadowców spadochroniarzy wykonywało swoje skoki z flagami – jeden z flagą w barwach pułku, a drugi z flagą Rzeczypospolitej. Należy zauważyć, że „Nasi Zwiadowcy” jako pierwsi w zielonych beretach rozpoczęli szkolenie spadochronowe i bardzo szybko udowodnili, że synowie „Ziemi Hrubieszowskiej” są elitą w Wojsku Polskim.

Kolejnym etapem święta był pokaz dynamicznego działania zwiadowców 3 kompanii dalekiego rozpoznania z użyciem śmigłowca.

Po części oficjalnej odbył się „Hrubieszowski Festyn Militarny”, który rozpoczął się od wręczenia nagród dla zwycięzców w „Zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej” o puchar Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” oraz wręczenie nagród dla laureatów „Pułkowego Konkursu Plastycznego” oraz Konkursu „Na Hubalową Pocztówkę”.

 

Tekst: sekcja wychowawcza 2pr


Zobacz też:

WIADOMOŚCI – 233 wydanie audycji Radia RTM-Staszic 

WIADOMOŚCI – Święto Pułku i Festyn Militarny – fotoreportaż