Jubileusz 25-lecia 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Podsumowanie obchodów

W dniach 28-29 czerwca 2019 roku w Hrubieszowie odbyły się uroczyste obchody Święta 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Reklamy

 

W dniu 28 czerwca br. o godz. 10.00 w Hrubieszowskim Domu Kultury zorganizowana została konferencję naukową nt. „Historia Garnizonu Hrubieszów”. Konferencję otworzył Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Artur Jakubczyk, a następnie wygłoszono kolejno 5 referatów. Swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. Jan Ptak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Tomisław Giergiel i dr hab. Artur Górak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dr Justyna Wojtiuk z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie oraz mgr. Bartłomiej Bartecki Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie przy współpracy z mł. chor. Andrzejem Leśko z 2. Pułku rozpoznawczego. W konferencji uczestniczyło wielu znamienitych gości m.in. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska, Starosta Hrubieszowski Pani Maryla Symczuk, Wójt Gminy Hrubieszów Pan Tomasz Zając.

W dniu 29 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiona została Uroczysta Msza Święta w intencji szczęśliwej służby żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej 2. pułku rozpoznawczego. Mszę Świętą celebrował ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, w obecności ks. prałata ppłk Jana Kota – kapelana prawosławnego Naszego Pułku.

Reklamy

We Mszy Świętej uczestniczył Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jacek Sasin, władze samorządowe naszego regionu, Dowódca Pułku płk Artur Jakubczyk wraz z żołnierzami i pracownikami RON 2.pr oraz licznie zgromadzeni honorowi goście, którzy przybyli do Hrubieszowa z różnych zakątków naszego kraju. Ksiądz prałat Andrzej PUZON wygłosił Słowo Boże w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, a oprawę muzyczną na Mszy Świętej zapewnił zespół wokalny „Lechici” pod kierownictwem Pana Leszka Opały.

Punktualnie o godz. 14.00 na stadionie miejskim w Hrubieszowie dowódca uroczystości ppłk Mirosław Biszczat złożył meldunek o gotowości pododdziałów pułku do uroczystego apelu. Meldunek przyjął Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jacek Sasin w asyście Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego płk Artura Jakubczyka. Wiceprezes Rady Ministrów przywitał się ze sztandarem, dokonał przeglądu pododdziałów, a następnie przywitał się z żołnierzami pułku oraz z zaproszonymi gośćmi.

Uroczystego podniesienia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej na maszt dokonał flagowy sierż. Piotr Minarczuk w obecności dowódcy pocztu flagowego sierż. Rafała Chrzanowskiego, asystował st. szer. Krzysztof Wasilewicz. Podczas podnoszenia flagi wszyscy zgromadzeni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Dowódca 2.pr przedstawił gości honorowych przybyłych na Jubileusz 25-lecia powstania 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

Następnie przemówienie okolicznościowe wygłosili Wiceprezes Rady Ministrów RP Pan Jacek Sasin. Dowódca 2.pr płk Artur Jakubczyk odczytał list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka oraz wygłosił swoje przemówienie.

W części okolicznościowej odczytano postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania medalu za „Długoletnią służbę wojskową” oraz Decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medali „Za zasługi dla obronności kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Odznaczenia medalami dokonał Wiceprezes Rady Ministrów RP Pan Jacek Sasin w asyście Dowódcy 2.pr płk Artura Jakubczyka.

Następnie odczytano Rozkaz Dowódcy 2.pr w sprawie wyróżnień żołnierzy i pracowników RON 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, Protokół Kapituły Odznaki Pamiątkowej 2.pr oraz Protokołu Kapituły Medalu Pamiątkowego 25-lecia 2.pr, Rozkaz Dowódcy 2.pr w sprawie przekazania pojazdu specjalnego Toyota Hilux dla wyróżniającego się pododdziału pułku oraz Rozkaz Dowódcy 2.pr w sprawie wyróżnienia żołnierzy, którzy zdobyli I miejsce w centralnych zawodach użyteczno-bojowych plutonów rozpoznawczych o Puchar DGRSZ podczas Letniego Zgrupowania pododdziałów rozpoznawczych w Wędrzynie. Wręczenia pucharu, wyróżnień, odznak pamiątkowych 2.pr, medali pamiątkowych 25-lecia 2.pr oraz przekazania pojazdu dokonał Dowódca 2.pr płk Artur Jakubczyk oraz Zastępca Dowódcy 2.pr ppłk Jakub Garbowski.

W trakcie części okolicznościowej odczytano również protokół końcowy V zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej o Puchar Starosty Hrubieszowskiego Pani Maryli Symczuk, Dowódcy 2.pr płk Artura Jakubczyka i Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” Pana Zdzisława Kosakowskiego. Zawody odbyły się w dniu 15 maja br. na strzelnicy pistoletowej w hrubieszowskich koszarach. W zawodach wzięły udział reprezentacje szkół i uczelni z naszego regionu. Wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dokonali osobiście fundatorzy.

Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili kolejno, Dyrektor Generalny Biura Wojewody Lubelskiego Pani Agata Grula, Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pani Marta Majewska oraz Starosta Hrubieszowski Pani Maryla Symczuk.

Po wysłuchaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” dowódca uroczystości przegrupował pododdziały do defilady. Defiladę rozpoczęła Orkiestra Wojskowa z Lublina pod dowództwem kapelmistrza st. chor. szt. Rafała Palutkiewicza. Następnie maszerowały kolejno: kompania honorowa wystawiona przez 5 kompanię rozpoznawczą, kompanią dowodził por. Aleksander Błonski. Dowódcą pocztu sztandarowego był ppor. Tomasz Łazorczyk, sztandarowym st. kpr. Andrzej Najda, asystował plut. Andrzej Koman, pododdział dowództwa i sztabu – pododdziałem dowodził mjr Wojciech Lachowski, kompania dowodzenia – kompanią dowodził st. chor. szt. Artur Pękowski, 1 kompania dalekiego rozpoznania – kompanią dowodził kpt. Paweł Jonda, 2 kompania dalekiego rozpoznania – kompanią dowodził kpt. Konrad Osadowski, 3 kompania dalekiego rozpoznania – kompanią dowodził ppor. Mateusz Klimiuk, 4 kompania rozpoznawcza – kompanią dowodził ppor. Andrzej Głuch, 6 kompania rozpoznawcza – kompanią dowodził por. Piotr Wiśniewski.

Po zakończeniu uroczystego apelu rozpoczął się pokaz walki w ręcz zorganizowany przez sekcję walki w bliskim kontakcie 2.pr, pokaz dynamicznego działania zwiadowców 3 kompanii dalekiego rozpoznania oraz pokaz skoków spadochronowych – zwiadowcy spadochroniarze wykonali swoje skoki z flagami: Rzeczypospolitej Polskiej, w barwach 2. Pułku rozpoznawczego, miasta Hrubieszów oraz Lasów Państwowych.

Po części oficjalnej odbył się Festyn Miejski pod nazwą „Hrubieszowski Festyn Militarny”, który zorganizowany został przez Miasto Hrubieszów, Hrubieszowski Dom Kultury, Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub 2. Pułku Rozpoznawczego.

W trakcie festynu przygotowano wiele atrakcji: dla najmłodszych m.in. dmuchany plac zabaw, blok animacji, w którym wyodrębniono strefy: relaksu, kreatywności i aktywności fizycznej. Część artystyczną pikniku militarnego rozpoczął występ Orkiestry Wojskowej z Lublina, następnie wystąpili soliści z Hrubieszowskiego Domu Kultury oraz zespoły z zaprzyjaźnionych klubów i jednostek wojskowych: Zespół „Face to Face” z Chełma, Zespół „Przasnyscy Orelowcy” z 2. Ośrodka Radioelektronicznego oraz zespół Hubal z Klubu 2.pr. Jako gwiazdy wieczoru wystąpili „Sydney Polak” oraz zespół „Raz Dwa Trzy”. Po koncertach chełmska grupa „Hesperyda” zaprezentowała fireshow. Na zakończenie festynu zorganizowana została dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadził DJ Tess.

Obchody Jubileuszu 25-lecia 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego zorganizowane zostały pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej.

 

(tekst: 2.HPR)

 

Reportaż w Radio Lublin: AUDIO

https://radio.lublin.pl/news/wicepremier-jacek-sasin-hrubieszowski-pulk-jest-fundamentem-bezpieczenstwa-europy

 

Panorama Lubelska: WIDEO

http://lublin.tvp.pl/43272188/29-czerwca-2019-g-2100

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Za nami hrubieszowski Festyn Militarny FOTO

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: 25-lecie 2. Pułku Rozpoznawczego FOTO