Jubileusz akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei

„Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.”

Reklamy

Podsumowując jubileusz X-lecia akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, który odbył się 10 kwietnia 2013r., w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury,  przytoczę słowa wielkiego człowieka Mahatma Gandhiego: „Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego. Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo. Bądźcie zmianami, które chcecie zobaczyć. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie. Cokolwiek zrobisz, będzie nieznaczące, lecz jest bardzo ważne, byś to zrobił.” Przez te dziesięć lat wszyscy uczestnicy akcji, dobroczyńcy, darczyńcy czy były to małe dzieci, czy osoby dorosłe zmieniali świat na lepsze, pomagając innym. W mały, niby nieznaczący sposób wnosili iskierkę nadziei do życia innych ludzi. Dając im wiarę,       że obok nich żyją ludzie dla, dla których drugi człowiek jest bardzo ważny. Niezależnie, czy tworzyli arcydzieła wielkanocne, czy byli dobroczyńcami, czy darczyńcami to przez te dziesięć lat akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei byli wspaniałymi ludźmi, w których sercach świeciło dobro. Z całego serca w imieniu swoim i organizatorów akcji bardzo dziękuję.

W środę 10 kwietnia 2013r sala widowiskowa HDK zapełniła się po brzegi laureatami konkursu i zaproszonymi gośćmi. Jubileusz X-lecia Wokół Wielkanocnej Nadziei rozpoczął się uroczystym powitaniem gospodarzy i pierwszych patronów akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei Pana Jana Mołodeckiego – Wójta Gminy Hrubieszów  i Pana Andrzeja Szkudzińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Powitali oni zebranych Pana Tadeusza Garaja – Burmistrza Miasta Hrubieszowa, Pana Tomasza Ożóga – Sekretarza Starostwa Powiatowego, Pana Janusza Jędrzejewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Hrubieszów, Pana Dariusza Czujkowskiego – Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie, Pana Andrzeja Bogatko – Dyrektora PCPR Hrubieszowie, Panią Danutę Gerynowicz – Kierownika GOPS w Hrubieszowie, Panią Elżbietę Lebiedowicz – Kierownika MOPS w Hrubieszowie, Panią Joannę Kuźmińską – Przewodniczącą Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Panią Zuzannę Korycka – Kierownika ROPCK  w Hrubieszowie, Panią Eimilię Feliksiak – Dyrektor HDK, Panią Danutę Kloc – Dyrektora GOK w Wołajowicach, dyrektorów szkół, banków i innych instytucji przedstawicieli służb mundurowych z powiatu hrubieszowskiego,  przewodniczące  KGW z Gminy Hrubieszów, nauczycieli i najważniejsze osoby –  laureatów konkursu. 

Po powitaniu Pan Andrzej Szkudziński  – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie odczytał list gratulacyjny od Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałek Województwa Lubelskiego honorowego patrona X edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei, który nie mogąc przybyć na uroczystość gratulował  organizatorom cennej inicjatywy, tak wzniosłego przedsięwzięcia wspierającego integracje społeczną i wolontariat oraz przyczynienia się do zniwelowania ubóstwa w regionie, wzmacniania tradycji i wykorzystywania kapitału kulturowego i społecznego w regionie.

Następnie koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie – Pani Beata Tomaszczuk prowadząca galę wraz z grupą wolontariuszy ZS nr 1 w słowno – muzycznej inscenizacji przeprowadziła zebranych gości  po X – letniej historii akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei. Tę krótką wędrówkę rozpoczęli od  września 2003r., kiedy to z inicjatywy uczennic z I klasy liceum o profilu socjalnym:  Justyny Ptak, Anny Siwak, Agnieszki Trus oraz Beaty Tomaszczuk powstał Szkolny Klub Wolontariatu  Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Wówczas liczył  42 wolontariuszy i bardzo szybko się rozwijał. Nawiązał  współpracę z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz drugiego człowieka w środowisku lokalnym. Już w  październiku 2003r rozpoczął współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Rejonowym Odziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie i Urzędem Gminy Hrubieszów. Ważnym punktem w początkowej fazie rozwoju Szkolnego Klubu Wolontariatu  było spotkanie z ówczesną Panią dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie – Panią Zofią Radziejewską i Panem Zbigniewem Pączkowskim – Prezesem Stowarzyszenia „Przy granicy”. Tych dwoje wspaniałych ludzi wówczas  rozkrzewiło ideę wolontariatu w powiecie hrubieszowskim, szkoląc koordynatorów kół wolontariatu i tworząc koalicje pracujące na rzecz drugiego człowieka. Owa współpraca  zaowocowała wspólnym przedsięwzięciem. Już 19.03.2004r.  Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłosił pierwszą edycję  akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei pod patronatem Pana Jana Mołodeckiego – Wójta Gminy Hrubieszów i Pan Andrzeja Szkudzińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie i Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie.  Do I edycji konkursu przystąpiły szkoły podstawowe, gimnazjalne  i ponadgimnazjalne z terenu gminy i miasta Hrubieszów, przedszkola miejskie, WTZ i SDS w Hrubieszowie oraz koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Hrubieszów. Akcja WWN  zagościła na dobre w harmonogramie wszystkich wymienionych  instytucji i organizacji corocznie skupiając coraz większą liczbę uczestników. W 2009r. do organizacji przedsięwzięcia przyłączyło się Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,  a w 2013r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie.

Podsumowaniem X-letniej historii akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei była zaprezentowana prezentacja slajdów, w której ukazano efekt synergiczny realizowanego przedsięwzięcia w ciągu 10 lat.

I edycja w 2004r. odbyła się pod hasłem „ I ty możesz wnieść iskierkę nadziei do serc drugiego człowieka”.  Wówczas do konkursu przystąpiło 248 uczestników z 14 instytucji. Przyznano 15 nagród laureatom konkursu. Akcję wspierało 40 wolontariuszy ZS nr 1. Uzyskano fundusze na zakup 54 paczek żywnościowych.

II edycja  w 2005  roku  odbyła się  pod hasłem: „Człowiek, który posiada światło nadziei w swej piersi, może dopomóc wielu innym w ciemnościach tego świata bez straty dla siebie i z wielkim zyskiem  dla drugich”. Do konkursu przystąpiło 350 uczestników z 17 instytucji oświatowych. Przyznano 18 nagród. Akcję wspierało 52 wolontariuszy ZS nr 1. Uzyskano fundusze na zakup 50  paczek żywnościowych.

 III edycja w 2006 roku  pod hasłem: „Znaleźć coś dla siebie, zrobić coś dla innych.  Poczuć ciepło miejsc i ludzi, po prostu być….”. Do konkursu przystąpiło 300 uczestników z 18 instytucji oświatowych. Przyznano 14 nagród i 20 wyróżnień. Akcję wspierało 62 wolontariuszy ZS nr 1. Uzyskano fundusze na zakup 50  paczek żywnościowych.

IV edycja w 2007 roku pod hasłem: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Do konkursu przystąpiło 430 uczestników z 18 instytucji oświatowych. Akcję wspierało 65 wolontariuszy ZS nr 1. Uzyskano fundusze na zakup 50  paczek żywnościowych.

V edycja w 2008 roku   pod hasłem: „Życie samo w sobie nie jest dobre, ani złe jest miejscem na dobro i zło wedle tego, czym je zapełnicie.”. Do konkursu przystąpiło  660 uczestników z 18 instytucji oświatowych. Przyznano 20 nagród i 30 wyróżnień. Akcję wspierało 80 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów. Uzyskano fundusze na zakup 50  paczek żywnościowych.

VI edycja w 2009 roku odbyła się pod hasłem: „To co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą  w ogromie oceanu ale właśnie jest tym,  co nadaje znaczenie Twojemu życiu” . Do konkursu przystąpiło  680 uczestników z 29 instytucji oświatowych. Przyznano 24 nagród i 28 wyróżnień. Akcję wspierało 84 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów. Uzyskano fundusze na zakup 70 paczek żywnościowych.

VII edycja w 2010 roku odbyła się pod hasłem:”Jeżeli choć jedną jasną i dobrą myśl wzniosłeś do czyjegoś umysłu, jedną godzinę życie spełniłeś zadanie anioła na ziemi” . Do konkursu przystąpiło  880 uczestników z 30 instytucji oświatowych. Przyznano 40 nagród i 44 wyróżnień. Akcję wspierało 84 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów. Uzyskano fundusze na zakup 80 paczek żywnościowych.

VIII  edycja 2011 roku odbyła się pod hasłem:„Człowiek niech będzie szlachetny, pomocny bliźnim, dobry. Bo tylko wtedy jest inny. Od wszystkich znanych nam istot”. Do konkursu przystąpiło  898 uczestników z 32 instytucji oświatowych. Przyznano 72 nagród i 32 wyróżnień.  Akcję wspierało 84 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów. Uzyskano fundusze na zakup 80 paczek żywnościowych.  

IX edycja w 2012 roku odbyła się pod hasłem: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać  nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”. Do konkursu przystąpiło  980 uczestników z 32 instytucji oświatowych. Przyznano 80 nagród i 57 wyróżnień. Akcję wspierało 84 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów.  Uzyskano fundusze na zakup 50  paczek żywnościowych.

X edycja w 2013roku obyła się pod hasłem: „Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić małe, za to z wielką miłością”. Do konkursu przystąpiło 1237 uczestników z 32 instytucji oświatowych. Przyznano 74 nagród i 54 wyróżnień. Akcję wspierało 90 wolontariuszy ZS nr 1 i kół Wolontariatu z Gminy Hrubieszów. Uzyskano fundusze na zakup 40 paczek żywnościowych.

Olbrzymia rzesza uczestników akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei  w ciągu dziesięciu lat przyczyniła się do wzmocnienia tradycji regionu i wykształcenia w społeczeństwie, a szczególnie dzieciach i młodzieży tolerancji, wrażliwości i  kreatywnych działań oraz zdolnego do wykształcenia trwałych więzi społecznych obywatela, który dzięki umiejętności współdziałania przyczynia się do ograniczenia wykluczenia społecznego i zminimalizowania negatywnych skutków ubóstwa w regionie.

Uczczeniem X – edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei było uhonorowanie statuetkami „Za Dobroć Świecącą w Sercach”  Państwa Teresę i Jana Jandów za wieloletnie finansowe wspieranie akcji, Pana Macieja Łyko za promowanie akcji w środowisku lokalnym, Gminne Centrum Wolontariatu  na ręce Pani Jadwigi Jaworowskiej i Szkolny Klub Wolontariatu na ręce Pani Beaty Tomaszczuk  w podzięce wszystkim wolontariuszom za niezwykły dar serca okazywany drugiemu człowiekowi oraz propagowanie idei wolontariatu  w lokalnej społeczności.

Podczas jubileuszu nie zapomniano o tych dzięki, którym całe przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, którym również złożono podziękowania Pani Danucie Gerynowicz – Kierownikowi GOPS i na jej ręce zaangażowanym pracownikom GOPS Hrubieszów, Pani Teresie Futymie – Prezesowi Zarządu Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie, Pani Zuzannie Koryckiej. Wyrazy wdzięczności skierowano  do Pana Józefa Kuropatwy – Starosty Hrubieszowskirgo i Pana Tadeusza Garaja –  Burmistrza Miasta Hrubieszowa za znaczące wsparcie finansowe na rzecz akcji. Przyznano również dyplom maluszka  dla tych instytucji, którzy są w akcji  pierwszy raz Pani Elżbiecie Lebiedowicz – Kierownikowi MOPS w Hrubieszowie i Panu Andrzejowi Bogatko – Dyrektorowi PCPR w Hrubieszowie.

Najważniejszym punktem jubileuszu było wręczenie dyplomów i nagród laureatom X- edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei  w czterech kategoriach konkursowych: pisanka, stroik, palma i kartka. W sześciu kategoriach wiekowych od 3 letniego przedszkolaczka do seniorów z Kół Gospodyń Wiejskich w X edycji konkursu na 1237 uczestników wręczono  74 dyplomy i 54 wyróżnień.

W kategorii I – przedszkolaki  na 240 prac wręczono 12 dyplomów i 14 wyróżnień. W kategorii II – uczniowie szkoły podstawowej I-III  na 293 prace wręczono 12 dyplomów i 6 wyróżnień. W kategorii III – uczniowie szkoły podstawowej IV-VI na 241 prac wręczono12 dyplomów i 7 wyróżnień. W Kategorii IV – uczniowie gimnazjum na 214 prac wręczono 12 dyplomów i 8 wyróżnień. W kategorii V – uczniowie szkół średnich  na 75 prac wręczono 13 dyplomów i 9 wyróżnień. W kategorii VI – osoby dorosłe na 174 prac wręczono 13 dyplomów i 10 wyróżnień. Wszystkie prace konkursowe był piękne i spełniały wymogi regulaminu konkursowego. Nagrody laureatom wręczyli honorowi goście, a sponsorowali Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Hetman, Starosta  Hrubieszowski – Pan Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Hrubieszów – Pan Jan Mołodecki, Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Pan Tadeusz Garaj. Na ręce dyrektorów szkół i placówek oraz przewodniczących organizacji pozarządowych podziękowano zaangażowanym osobom, nauczycielom, opiekunom, członkom  tych instytucji i organizacji, które przez dziesięć lat uczestniczyły  w kolejnych edycjach Wokół Wielkanocnej Nadziei, bo to dzięki nim można było realizować główny cel akcji jakim jest niesienie pomocy potrzebującym. 

Uczestnicy jubileuszu z wielkim zainteresowaniem oglądali wystawę poświęcona  jubileuszowi  oraz upamiętniali swoje  uczestnictwo w imprezie wpisując się do pamiątkowej  kroniki Szkolnego Klubu Wolontariatu. Na zakończenie gali uczniowie klas gastronomicznych  Zespół Szkól nr 1 w Hrubieszowie obdarowywali każdego laureata przygotowanymi słodkościami oraz częstowali gości przepysznymi wypiekami oraz jubileuszowym tortem.

Szczególne dziękuję sponsorom Panu Tadeuszowi Kozarowi i Panu Andrzejowi  Mrozowi, Radzie Rodziców przy ZS nr 1 oraz Pani Danucie Gerynowicz – Kierownikowi GOPS Hrubieszów, których pomoc była nieodzowna, bez ich  wsparcia  gala nie miała by tak pięknej oprawy. 

Dziękuję Pani Dyrektor HDK za udostępnienie sali widowiskowej, Panu Krzysztofowi Zawiszy za oprawę techniczną, Pani Joannie Kornickiej i Panu Jarosławowi Łabańskiemu za pomoc w przygotowaniu prezentacji, uczniom I klasy technik informatyk za obsługę techniczną, uczniom klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie i ich opiekunom Pani Annie Wiśniewskiej, Pani Annie Gałce, pani Ewie Szeweńko, Pani Justynie Chwedczuk, Pani Urszuli Sitarz, Pani Danucie Przystupińskiej, Pani Jadwidze Sawiniec za przygotowanie i podanie wspaniałych  słodkości oraz  przepyszne torty, które były wielką niespodzianką. Wszystkim zaangażowanym pracownikom GOPS, ROPCK, MOPS, PCPR, HDK oraz Urzędu Gminy w Hrubieszowie za pomoc przy przygotowaniu jubileuszu.

Dziękuję Wolontariuszom SKW Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie Magdalenie Sterniczuk i Agnieszce Małysce za wspaniały wokal i Annie Ostasz, Aleksandrze Kamińskiej, Mai Pukaluk, Jagodzie Dudzie, Weronice Jakubaszek, Ewelinie Piszcz, Sylwii Miazga, Agnieszce Błazuckiej, Ewie Syposz, Agnieszce Matczuk, Katarzynie Gałan z klasy IIILb, Dianie Karaś, Annie Terebus, Kamili Opejdzie, Aleksandrze Sobowicz, Darii Stronkowskiej, Agacie Dziedzic, Angelice Furmanek, Angelice Turkiewicz, Julicie Ważnej, Annie Ciężkiej, Natalii Sobutce, Łukaszowi Magier z klasy IIIt4c i Marcinowi Baranowi z klasy IIIT4d za pomoc podczas całej uroczystości. Bez Was, Kochani wolontariusze nie udźwignęlibyśmy ogromu gali.

W imieniu własnym i organizatorów Dziękuję Wszystkim Państwu  za zaszczycenie swą obecnością podczas jubileuszu i zapraszam do udziału za rok w XI edycji akcji Wokół Wielkanocnej Nadziei.

                       

 

Beata Tomaszczuk/ koordynator SKW ZS nr1