Jubileusz Jesieni Plastycznej

Coroczna wojewódzka konfrontacja prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku i tkaniny artystycznej. W 2006 roku Jesień Plastyczna organizowana jest już trzydziesty raz.

Reklamy

Hrubieszowski Dom Kultury informuje, że 15 września 2006 r. mija termin składania prac na konkurs plastyczny "najciekawsza praca roku 2006" w ramach corocznej imprezy Jesień Plastyczna 2006.

br />W konkursie mogą brać udział wszyscy plastycy, absolwenci liceów plastycznych, studenci uczelni wyższych z wyjątkiem Akademii Sztuk Pięknych.

Aby dokonać zgłoszenia należy złożyć lub przesłać do 15 września br. co najmniej dwie praca plastyczne na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury.
Prace muszą być wykonane w ostatnich dwóch latach, oprawione w listwy, ramy, passe – partout oraz opisane: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wartość.
Format, technika i temat pracy dowolny.

W konkursie biorą udział również prace powstałe na XXVIII Plenerze Malarskim.

Komisja artystyczna dokona rozstrzygnięcia konkursu i przyzna nagrody pieniężne.

Główna nagroda ufundowana jest przez Burmistrza Miasta Hrubieszów. Pozostałe nagrody fundują: Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Hrubieszowski, Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, które zostaną wręczone podczas inauguracji Jesieni Plastycznej w październiku br.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Szczegółowych informacji udziela:

Andrzej Marut
Hrubieszowski Dom Kultury
Ul. 3 Maja 7
22 – 500 Hrubieszów
tel. 084 – 696 26 15
fax. 084 – 696 47 44