Jubileusz „Staszica”

W sobotę, dnia 21 czerwca 2008 r. odbyły się główne uroczystości jubileuszowe 90 – lecia Gimnazjum i Liceum im ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Na początek w kościele, następnie w HDK i w szkole, w końcu na Balu Absolwentów w restauracji „Staropolska.

Reklamy

Msza Święta dziękczynna odbyła się pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Wacława Depo oraz Ks. Prałata Kazimierza Gawlika w wypełnionym po brzegi kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja przy ulicy 3 – go Maja 5, bezpośrednio sąsiadującym przez ścianę z Jubilatem.

Po mszy, wszyscy przenieśli się do Hrubieszowskiego Domu Kultury i po rejestracji w przygotowanych punktach, otrzymali identyfikatory, z którymi można było udać się na salę główną oraz upoważniały do pobrania upominku. Przy wypełnionej do ostatniego miejsca, a nawet i bardziej sali, uroczystość rozpoczęła znana i lubiana spikerka Telewizji Lublin, absolwentka Jubilata p. Anna Dąbrowska (z domu Gancarz), jak zwykle całość prowadziła na luzie i z humorem.

Następnie zabrał głos Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu sędzia Stanisław Mielniczuk. Na scenę, przy stojących na baczność uczestników uroczystości, zostały wprowadzone w asyście pocztów sztandarowych szkolne sztandary.

W końcu scenę opanowali uczniowie – artyści przygotowani przez p. Barbarę Wierzchowską oraz p. Anetę Franke. Było wzniośle, nostalgicznie i wesoło. Świetnie solo zaprezentował się jeden z uczniów przy fortepianie. W końcu na scenę wyszli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, jak zwykle przygotowani wzorowo przez p. Grażynę Temporowicz. Po ich występie ponownie zerwała się burza braw na stojąco.

Po części artystycznej głos zabrała p. dyrektor szkoły Jubilatki p. Alicja Borkowska, swobodnie, lecz z wielkim szacunkiem przywitała gości, wymieniając ich wielu po imieniu i nazwisku z pełnionymi przez nich funkcjami czy stanowiskami, posiadanymi przez licznych – naukowymi tytułami, przypomniała krótko historię szkoły, odczytała największe ogólnopolskie sukcesy przedmiotowe i sportowe uczniów oraz przygotowujących ich do tych sukcesów nauczycieli.

Następnie głos zabierali, wręczając kwiaty, dyplomy uznaniowe, upominki: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego p. Józef Kuropatwa (który wręczył przekaz na sumę 20 tys. zł. dla szkoły, na zakup nowoczesnych potrzeb) w asyście Przewodniczącego Rady Powiatu Hrubieszowskiego p. Andrzeja Barczuka, Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Zbigniew Dolecki przy asyście sekretarza miasta p. Marka Watrasa, posłowie na sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Wojciech Żukowski i p. Bogusław Kowalski, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego p. Elżbieta Prus, przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty p. Maryla Symczuk, Przewodniczący Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej p. Jan Mołodecki, Prezes TRH p. Jerzy Krzyżewski, wójtowie gmin, dyrektorzy innych szkół itd.

Spikerka A. Dąbrowska podczas wyświetlania zdjęć na ekranie rodzin wielopokoleniowych kończących tę szkołę odczytała listy gratulacyjne jakie nadeszły z Polski i zza granicy m.in. z Izraela od Prezesa Ziomkostwa Hrubieszowian p. Aarona Estorona, z RPA od prof. Lecha Banacha, od ks. prof. Stanisława Wilka – rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podziękowano sponsorom za wspaniałomyślność, Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu, p. Emilii Feliksiak – dyrektorowi HDK za gościnność i życzliwość.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości przenieśli się na plac szkolny, gdzie były ustawione namioty i można było skorzystać z gorących posiłków. Wiele osób obejrzało wystawę prezentowaną w dolnej sali sportowej. Następnie przeniesiono się do sal lekcyjnych, gdzie oddano się wspomnieniom o latach szkolnych i co tam słychać.

Kto był chętny i opłacił wpisowe od godz. 19.00 w Restauracji „Staropolska” mógł dyskutować dalej i dobrze się pobawić.

Jeszcze przypomnę, że można również obejrzeć w Muzeum w Hrubieszowie wystawę pt. „Początki Gimnazjum i Liceum w Hrubieszowie”, dzień wcześniej odbyła się po ulicach Hrubieszowa parada młodzieży szkolnej, były spotkania z absolwentami i nauczycielami, została wydana potężna monografia o szkole (o której jeszcze napiszę jak się zapoznam), wydano dwa foldery, kilka pocztówek, płytę CD, był również okolicznościowy stempel. O historii szkoły, kadrze, absolwentach i osiągnięciach itp. można również poczytać na stronie internetowej szkoły, zachęcam.

Już ze sceny padały słowa, że już za 10 lat będzie obchodzone stulecie szkoły, więc będzie jeszcze bardziej uroczyście, wzniośle, kolorowo i wesoło. Więc poczekajmy, a LubieHrubie Jubilatce również gratuluje dotychczasowych osiągnięć i życzy owocnych dalszych lat, o czym społeczeństwo będziemy na bieżąco informować.

Opracował – mak

zobacz zdjęcia >>