Jubileusz XXV – lecia Szkoły Podstawowej nr 3

30 kwietnia 2008 r. – to data, która na długo pozostanie w pamięci Tych, którzy uczestniczyli w Święcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie. To początek drugiego ćwierćwiecza pracy tej placówki i 20 – lecie nadana jej imienia – mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”.

Reklamy

big>Hubalowa legendo,
ptakiem poleć w kraj
sławę wróć poległym
żywym pamięć daj…

Przygotowania do uroczystości poprzedziły odbywające się wcześniej konkursy: z wiedzy o Patronie Szkoły, plastyczne, literackie dotyczące życia szkolnej rodziny, w tym roku odbyły się one pod hasłem, „Ja i moja szkoła”. Samorząd uczniowski zorganizował spotkanie z emerytami – byłymi nauczycielami naszej szkoły, którzy opowiadali uczniom jak wyglądała ich praca kilka, kilkanaście lat wcześniej.

Reklamy

W przeddzień – delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze na grobach nie żyjących nauczycieli.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja ks. prałata K. Gawlika.

Dalsza część odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły, która na tę okazję przybrała świąteczny wygląd. Oprócz uczniów, nauczycieli i pracowników przybyli na nią liczni goście. Swą obecnością jubileusz uświetniły władze miasta na czele z Burmistrzem panem Zbigniewem Doleckim oraz jego zastępcą – panem Markiem Bartkowiakiem, a także przewodnicząca Rady Miasta pani Grażyna Temporowicz, inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Teresa Visioli, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji – pan Waldemar Kasperkiewicz. Wśród gości byli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, Rada Rodziców z przewodniczącym – panem Jackiem Łacińskim na czele, przedstawiciele prezydium Rady Rodziców z lat poprzednich z przewodniczącym – panem Stanisławem Mielniczukiem, księża – proboszczowie : parafii p.w. św. Mikołaja i parafii prawosławnej oraz grona przyjaciół i współpracowników szkoły.

Galę otworzyła dyrektor, pani Danuta Krawczuk, witając przybyłych gości i dziękując im za przybycie. W swym przemówieniu nakreśliła postać patrona szkoły, obecny charakter i wizerunek placówki, jej funkcje pełnione w środowisku lokalnym. W swej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na osiągnięcia uczniów w nauce i różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych i innych podkreślając w nich znaczenie pracy nauczycieli. „Dorobek naszej szkoły –mówiła pani dyrektor – jest bardzo bogaty. Jest to dla nas duma, ale i zobowiązanie do dalszego twórczego działania nie tylko z uczniem zdolnym. Nauczyciela bowiem mierzy się sukcesami jego uczniów, także i tych przeciętnych, słabszych i mających kłopoty ze zdrowiem. Każdy choćby najmniejszy postęp tych uczniów jest sukcesem nauczycieli.

Jesteśmy świadomi upływającego czasu, tym mocniej poddajemy się urokowi przeszłości, czarowi wspomnień. Powrót do dawnej szkoły to zatem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako – mam nadzieję – zapis najpiękniejszych lat życia.
Myślę, że dzisiejsza „Trójka” doskonale łączy dorobek przeszłości z nowoczesnością, w której ciągle pielęgnowane są wartości i tradycje szkoły…”

W przemówieniu dyrektor wyraziła również podziękowania dla tych, którzy tę szkołę tworzyli – składając je na ręce byłych, już emerytowanych dyrektorów.

Uroczystość zwieńczyła wartka, taneczna i pełna głębokich treści akademia – „ Rejs statkiem” przygotowana przez uczniów kl. I –VI pod czujnym okiem nauczycieli: Anety Franke, Iwony Rubachy, Anny Kryszczuk i Elżbiety Szkalej. Scenografię wykonała pani Barbara Hapoń. Dzieci wystąpiły w nowych, kolorowych strojach zakupionych przez Radę Rodziców.

Kolejnym miłym punktem Święta było zwiedzanie szkoły i Izby Pamięci, a także wystawa osiągnięć i kronik szkoły, do których sięgali goście – nauczyciele, uczniowie, rodzice… przy których mogli powspominać, porozmawiać, odświeżyć pamięć.

Szkoła była tego dnia do dyspozycji zaproszonych gości. Czuło się w niej odświętny, uroczysty nastrój.

SP nr 3

zobacz zdjęcia >>