Kampania wyborcza

W związku z zakończeniem okresu rejestracji kandydatów na radnych i kończącym się jutro terminem rejestracji kandydatów na burmistrza i wójtów – zapraszamy wszystkie komitety wyborcze do skontaktowania się z redakcją lubiehrubie.pl.

Reklamy

Ponieważ postanowiliśmy udostępnić łamy naszego portalu wszystkim komitetom wyborczym w proporcjach równych – do dnia 20 października do godz. 12:00 oczekujemy na kontakt ich przedstawicieli w celu omówienia zasad zamieszczania informacji wyborczych.

Jednocześnie redakcja informuje, że fakt braku kontaktu ze strony komitetów wyborczych w podanym terminie potraktowany zostanie, jako dobrowolna rezygnacja z możliwości zamieszczania materiałów wyborczych na łamach lubiehrubie.pl.

Zainteresowane sztaby wyborcze prosimy o kontakt telefoniczny
tel. 511 313 939