Kanał deszczowy na ulicy Kochanowskiego

W grudniu 2014 r. inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie, za pośrednictwem wykonawcy firmy Technobud Chełm, wybudował kanał deszczowy w ulicy Kochanowskiego.

Reklamy

 

Podczas przedmiotowej inwestycji został wybudowany kanał deszczowy w ul. Kochanowskiego na Osiedlu Jagiellońskim w Hrubieszowie, ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi, przykanalikami, urządzeniami podczyszczającymi oraz rurociągiem na odcinku od wylotu z separatora do rowu melioracyjnego.

Została wykonana również gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku od włączenia kanału deszczowego aż do jego ujścia do rzeki Huczwy.

Zadaniem kanału deszczowego jest zebranie i grawitacyjne odprowadzanie wód opadowych z ul. Kochanowskiego oraz części ulic Jagiełły Reja, Wyspiańskiego, Królowej Jadwigi i Komandora Krawczyka oraz wód napływających na teren przyległy do Jednostki Wojskowej do rzeki Huczwy za pośrednictwem rowu melioracyjnego.

 

 

źródło: www.pgkimhrubieszow.pl