Kanalizacja dopiero w przyszłym roku

Chodzi o kanalizację ulic: Kilińskiego, Partyzantów, Wodnej i Krętej.

Reklamy

W sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kilińskiego, Partyzantów, Wodnej i Krętej, Urząd Miasta wyjaśnia, że kwota 40.000 złotych planowana pierwotnie na to zdanie, została na sesji Rady Miejskiej w lutym bieżącego roku przeznaczona na zakup 2 działek przy ulicy Piłsudskiego.

Obecnie trwają prace nad projektem budżetu miasta na rok 2006 i zadanie to będzie ponownie proponowane do ujęcia w projekcie budżetu na rok następny.

Skorzystano z materiałów UM, nadesłanych przez rzecznika, Panią Martę Mazek.