Kapitał równych szans – podsumowanie roku 2010

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny”. Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek.

Reklamy

Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2010 do 30 czerwca 2011, a współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2010 – 2011.

Reklamy

W grudniu została zakończona pierwszy etap projektu – Akademia NGO.

Zaproszenie skierowane jest do stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw lokalnych, ulokowanych na terenie Lubelszczyźnie, spełniających jedno z kryteriów:

1. nie zatrudnianie pracowników/czek lub zatrudnianie maksymalnie 2 pracowników/czek;

2. korzystanie w niewielkim stopniu z zewnętrznego wsparcia;

3. siedziba ulokowana w niewielkiej miejscowości lub na obszarach wiejskich;

4. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

5. budżet nie przekraczający 50.000 złotych rocznie.

W ramach projektu odbywają się:

1. Akademia NGO (wrzesień – grudzień 2010);

2. Warsztaty wewnętrzne (styczeń – marzec 2011);

3. Warsztaty dla organizacji z konkretnie wybranej tematyki (styczeń – czerwiec 2011);

4. Wyjazd integracyjny (maj – czerwiec 2011).

W grudniu zakończono realizację otwartych szkoleń z cyklu Akademia NGO. W ramach Akademii przeprowadzono 24 szkolenia w różnych miejscowościach naszego województwa: Biała Podlaska, Chełm, Hrubieszów, Józefów, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Lubycza Królewska, Parczew, Puławy oraz Tomaszów Lubelski. W sumie w szkoleniach udział wzięło 385 osób reprezentujących 145 organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego.

W styczniu rozpoczną się kolejne etapy projektu, przeznaczone dla uczestników Akademii NGO, którzy wyrazili zainteresowanie dalszym udziałem w projekcie:

· 12 dwudniowych warsztatów wewnętrznych z budowania strategii wewnętrznej organizacji;

· 24 jednodniowe warsztaty obejmujące rozwinięcie wybranych zagadnień zdiagnozowanych na warsztatach strategicznych;

· 60 godzin doradztwa wewnętrznego dla organizacji pozarządowych uczestniczących w części warsztatowej;

· 2 wyjazdy integracyjno-szkoleniowe stanowiące podsumowanie i zamknięcie projektu.

***

Osoba do kontaktów:
Adrian Szumowski
tel. kom. 513-890-868
e-mail: adrianszumowski@o2.pl

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin,
tel. (81) 532-25-52
e-mail: rowne-szanse@o2.pl