Kapitał Równych Szans

Lubelskie

Reklamy

Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt „Kapitał Równych Szans. Wsparcie dla organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny” na terenie województwa lubelskiego.

Termin: 1 września 2010 do 31 czerwca 2011.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miasteczek. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2010 – 2011.

Zaproszenie skierowane jest do stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw lokalnych, ulokowanych na terenie Lubelszczyźnie, spełniających jedno z kryteriów:
1. nie zatrudnianie pracowników/czek lub zatrudnianie maksymalnie 2 pracowników/czek;
2. korzystanie w niewielkim stopniu z zewnętrznego wsparcia;
3. siedziba ulokowana w niewielkiej miejscowości lub na obszarach wiejskich;
4. zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
5. budżet nie przekraczający 50.000 złotych rocznie.

W ramach projektu odbywają się:
1. Akademia NGO (wrzesień – grudzień 2010);
2. Warsztaty wewnętrzne (styczeń – marzec 2011);
3. Warsztaty dla organizacji z konkretnie wybranej tematyki (styczeń – czerwiec 2011);
4. Wyjazd integracyjny (maj – czerwiec 2011).

W listopadzie zaplanowano następujące szkolenia w ramach „Akademii NGO”:
1. „Gdzie są fundusze dla NGO? Konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych”:
a. w Wólce Gościeradowskiej, w dniu 18 listopada;
b. w Chełmie, w dniu 24 listopada;
c. w Tomaszowie Lubelskim, w dniu 24 listopada;
d. w Gorzkowie, w dniu 26 listopada.
2. „Jak rozmawiać o pieniądzach. Fundraising w organizacjach pozarządowych”:
a. w Lublinie, w dniu 23 listopada.
3. „Od pomysłu do projektu… Metodyka zarządzania projektami społecznymi. Zarządzanie cyklem projektu”:
a. w Puławach, w dniu 24 listopada;
b. w Lubyczy Królewskiej w dniu 29 listopada.

Osoba do kontaktów:
Adrian Szumowski
tel. kom. 513-890-868
e-mail: adrianszumowski@o2.pl

Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 8/2
20-079 Lublin
tel. (81) 532-25-52
e-mail: rowne-szanse@o2.pl