Kartki, palmy i pisanki – IX Edycja „Wokół Wielkanocnej Nadziei”

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”. Właśnie aforyzm Mikołaja Gogola przyświecał tegorocznej IX edycji akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

Reklamy

Kilka dni temu, 29 marca 2012 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Hrubieszowie odbyła się wystawa i kiermasz  prac, które zgłoszono do konkursu. Prace wpłynęły z różnych instytucji: przedszkoli, szkół, świetlic, kół gospodyń wiejskich z Gminy Hrubieszów, Straży Granicznej, WTZ z Hrubieszowa i Turkowic oraz osób prywatnych. Ogółem na konkurs wpłynęło ok. 870 prac, a wśród nich palmy, kartki, pisanki, stroiki, które  podczas kiermaszu cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością znalazły się takie osobistości jak: Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów – Pan Janusz Jędrzejewski, Prezes Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie, Naczelna pielęgniarek i położnych SPZOZ w Hrubieszowie  – Pani Teresa Futyma, Koordynator d/s Medycyny Szkolnej SPZOZ w Hrubieszowie – Pani Agata Opała, Kierownik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie – Pani Zuzanna Korycka, pracownik Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie – Pani Irmina Drawdzik, pracownik socjalny GOPS w Hrubieszowie – Pani Jolanta Miech, pełniąca obowiązki dyrektora WTZ w Hrubieszowie – Pani Małgorzata Kudrel, instruktorzy WTZ Hrubieszów: Pani Aldona Jagiełło, Pani Sylwia Krystkowiak i Pan Mieczysław Śliwiński, pracownik i instruktor ŚDS w Hrubieszowie – Pani Halina Bogatko wraz z podopiecznymi, Pan Maciej Łyko – redaktor portalu Lubiehrubie.pl oraz osoby prywatne, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup  produktów żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin z  powiatu hrubieszowskiego.

Przypominamy, że celem konkursu jest zbieranie funduszy dla osób potrzebujących pomocy, integracja dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnych placówek  i instytucji kulturalno – oświatowych powiatu hrubieszowskiego we wspólnej akcji, rozwijanie w uczestnikach konkursu wrażliwości, otwarcia na potrzeby i problemy innych oraz kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych.

Komisja powołana w składzie: Przewodniczący – Pan Zbigniew Petruczynik, członkowie  – Pan Janusz  Jędrzejewski, Pani Teresa Futyma, Pani Zuzanna Korycka, Pani Irmina Drawdzik, Pani Jolanta Miech, Pani Małgorzata Kudrel, Pani Alina Bogatko, Pani Agata Opała, Pani Aldona Jagiełło, Pani Sylwia Krystkowiak,  Pan Mieczysław Śliwiński, Pani Anna Sioma-Krempla, Pani Beata Tomaszczuk, Pani Halina Zalichta, Pani Dorota Boluk oceniła prace w sześciu kategoriach wiekowych:  I kategoria – przedszkolaki, II kategoria klasa I-III szkoły podstawowej, III kategoria – klasa IV- VI szkoły podstawowej, IV kategoria  klasa I – III gimnazjum, V kategoria – uczniowie szkoły średniej, VI kategoria  – osoby dorosłe, uczestnicy warsztatów i kół gospodyń wiejskich.

Jury oceniło prace pod kątem pomysłowości, oryginalności, niekonwencjonalności, stopienia zaawansowania technicznego i plastycznego. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.zs1hrubieszow.pl, www.gops-hrubieszow.pl, www.hrubieszow-gmina.pl., www.lubiehrubie.pl.

Najciekawsze prace konkursowe zostaną wyróżnione i nagrodzone. Wszystkie zebrane wytwory  konkursowe są arcydziełem samym w  sobie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którym nie był obojętny los drugiego człowieka. Cieszymy się, że wsparli Państwo naszą przedświąteczną akcję. Dziękujemy!

                                                                                                             

Beata Tomaszczuk