Katyń – Golgota Wschodu

Hrubieszów

Reklamy

Wystawa skierowana jest do uczniów i nauczycieli. Prezentowane są na niej książki o tematyce katyńskiej: „Dramat katyński”, „Katyńska zbrodnia”, „Katyń – nasz ból powszedni”, „Katyń”, „Sybiracy”, „Gibraltar i Katyń” oraz pisma, pamiętniki i wspomnienia ofiar Sybiru.

***

„Prawda Katyńska jest stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci Europy”

W związku z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej, w Bibliotece Szkolnej Zespołu Szkół nr 1 udostępniono wystawę pt. „Katyń – Golgota Wschodu”.

Wystawa skierowana jest do uczniów i nauczycieli. Prezentowane są na niej książki o tematyce katyńskiej: „Dramat katyński”, „Katyńska zbrodnia”, „Katyń – nasz ból powszedni”, „Katyń”, „Sybiracy”, „Gibraltar i Katyń” oraz pisma, pamiętniki i wspomnienia ofiar Sybiru.

O rozmiarach tej zbrodni, dokonanej na polskiej inteligencji – oficerach, lekarzach, nauczycielach, inżynierach, świadczy wypowiedź profesora Vincenzo Mario Palmien udzielona Gustawowi Herlingowi – Grudzińskiemu: „Do dziś prześladuje mnie ten obraz – oficerowie polscy na kolanach, ze związanymi rękami, kopnięciem byli strącani w dół, po strzale w tył czaszki”.

Katyń to w świadomości Polaków symbol kojarzący się z ludobójczą polityką władz sowieckich wobec narodu polskiego.

W Polsce, w pierwszych latach po II wojnie światowej, nie istniała możliwość podejmowania problematyki katyńskiej, był to temat zakazany. Rosja wyparła się zbrodni, zrzucając winę na Niemcy. Ostateczne zwycięstwo w tej sprawie nastąpiło w wyniku starań polskich. Prezydent Rosji – Borys Jelcyn przekazał prezydentowi Polski – Lechowi Wałęsie tajne dokumenty potwierdzające prawdę, że zbrodni dokonał Związek Radziecki.

Ekspozycja ma służyć uwrażliwieniu młodych ludzi na systemy bezprawia i przestrzec przed zbrodnią ludobójstwa.

***

Opr.:
Jadwiga Malinowska
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia »