Każdy dzień jest zaproszeniem do szczęścia

Czym jest szczęście i czy potrafimy być szczęśliwi – zastanawiali się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turkowicach na zajęciach biblioterapeutycznych w hrubieszowskiej Bibliotece Pedagogicznej, 28 stycznia 2015 roku.

Reklamy

 

Miały one na celu wzbudzenie refleksji na temat szczęścia i uświadomienie potrzeby dostrzegania jego przejawów w codziennym życiu. Różne drogi prowadzące do szczęścia przybliżyła prezentacja multimedialna pt. „Szczęście”. O chęci posiadania dóbr materialnych i szczęściu jako sposobie przeżywania świata – mówiły prezentowane teksty: opowiadanie: „Szczęście i nieszczęście” i „Modlitwa o dobry humor”.

W oparciu o nie uczestnicy rozmawiali na temat różnych postaw życiowych. Wszyscy chętnie wzięli udział w zabawach doskonalących koncentrację uwagi: „Pytania na rozbudzenie”, „Koniki”, „Bim – bom”. Wiele radości i ciekawych pomysłów dostarczyło uczestnikom ćwiczenie plastyczne na temat wartości.

Pracując w grupach, tworzyli oni kolaże do haseł: „Dom pod radością”, „Drzwi do wolności”, „Łańcuch przyjaźni” i „Morze miłości”. Podczas tej pracy wykazali dużą inwencję twórczą. Zapoznali się również z sentencjami na temat szczęścia. Warsztaty uczyły pozytywnego spojrzenia na świat.

Zajęcia przygotowały i prowadziły: Elżbieta Bednarek i Agnieszka Zyśk. 

 

 

BP Hrubieszów