Kibice Unii Hrubieszów walczą o swój klub

Dziś rano kibice Unii Hrubieszów protestowali pod Urzędem Miasta. Przypomnijmy, że 2 sierpnia Rada Miasta Hrubieszowa odroczyła decyzję przekazania Unii Hrubieszów dodatkowych środków finansowych z budżetu miasta na dalszą działalność do czasu przeprowadzenia w klubie kontroli finansowej.

Reklamy

Ze względu na wydatkowanie całej kwoty przeznaczonej na rok 2012 dla potrzeb rundy wiosennej, zachodzi według radnych podejrzenie o niegospodarności, stąd Rada Miasta postanowiła przeprowadzić kontrolę w Stowarzyszeniu MKS Unia Hrubieszów i decyzję co dalszego finansowania podjąć na podstawie przeprowadzonej kontroli.

Z inicjatywą wsparcia klubu kwotą 40 tys. zł. wystąpił burmistrz miasta składając na nadzwyczajnej sesji projekt uchwały w tej sprawie. Rada większością głosów postanowiła wstrzymać się z decyzją do momentu przedstawienia jej wyników kontroli finansowej klubu.

W petycji złożonej w biurze Rady Miasta kibice postulują również chęć spotkania się z władzami miasta i klubu oraz pomocy w trudnej sytuacji.