Kilometry Dobra ze Służbą Więzienną – ZDJĘCIA

19 czerwca br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wzięli udział w charytatywnym rajdzie rowerowym w ramach akcji „Kilometry Dobra”.

Reklamy

Rajd w szczytnym celu

Rajd został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, sztab rowerowedobro.pl, Zakład Karny w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwo Strzelce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska oraz Tomasz Zając – wójt gminy Hrubieszów.

Wśród czynnych uczestników rajdu znalazło się ok. 20 funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Trasa przejazdu prowadziła od Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie do Maziarni Strzeleckiej by ostatecznie wrócić do Hrubieszowa, w sumie ok 40 km. Celem rajdu, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy w ramach kampanii Kilometry Dobra jest dofinansowanie adaptacji i remontów budynków PSONI koło w Zamościu oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało się zebrać ponad 1.5 tys. zł.

„Kilometry Dobra”

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Zbierane są środki na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, pomoc niepełnosprawnym i ochronę zdrowia.

PSONI Koło w Zamościu

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Dba o poszanowanie godności każdego człowieka. PSONI koło w Zamościu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W OREW realizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Osoby dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Wsparciem Stowarzyszenia objętych jest 187 osób.

Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka! https://kilometrydobra.pl/psoni-kolo-w-zamosciu/

Akcja odbyła się w ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pn. Resort Sprawiedliwości Pomaga.


­

opracowanie: por. Adrian Małecki

zdjęcia: UM Hrubieszów, por. Adrian Małecki


Zobacz też:

Artystyczne zwycięstwo hrubieszowianina w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Artystyczne zwycięstwo hrubieszowianina w ogólnopolskim konkursie plastycznym


LubieHrubie na Instagramie