Kładka pieszo-rowerowa – najważniejsze informacje

Głównym zadaniem kładki jest przeprowadzenie ruchu pieszego albo pieszo-rowerowego nad różnego typu przeszkodami terenowymi. Mogą to być zarówno przeszkody naturalne, takie jak cieki wodne, jak i przeszkody stworzone przez ludzi, np. trasy kolejowe bądź komunikacji samochodowej.

Reklamy

Bez względu na umiejscowienie, odpowiednio zaprojektowana i skonstruowana kładka stanowi estetyczny i praktyczny element przestrzeni.

Do czego służą kładki?

Kładki pieszo-rowerowe mają za zadanie zapewnić prawidłowe warunki życia oraz rozwoju mieszkańców danego obszaru. Zazwyczaj są wznoszone w miastach o różnej wielkości oraz na wsiach, ale często są również montowane na terenach pozamiejskich, np. w parkach krajobrazowych. Często są wykorzystywane także do podniesienia walorów rekreacyjnych i turystycznych obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo.

Niepowtarzalne konstrukcje

Jak każdy obiekt mostowy, również kładki dla pieszych i rowerzystów stanowią niepowtarzalne, wymagające indywidualnego podejścia konstrukcje. Wbrew pozorom zaprojektowanie praktycznej, a przy tym estetycznej wizualnie kładki nie jest proste. Wymaga od architekta stosownej wiedzy i umiejętności.

W projektowaniu tych konstrukcji pojawiają się aspekty wymagające od projektanta ich szczegółowego rozważenia. Należą do nich m.in. mała szerokość użytkowa pomostu, nieduże obciążenia użytkowe kładek, dopuszczalne pochylenia, przechyłki na łukach, łagodne wymagania w zakresie promieni łuków poziomych i pionowych oraz szereg innych ważnych kwestii. Wszystkie one wymagają od specjalisty przemyślenia, a następnie zaprojektowania stosownej konstrukcji na podstawie tych przemyśleń. Efektem są nie tylko względnie nieduże kładki w miastach czy miasteczkach, ale też ogromne konstrukcje o rozpiętości sięgającej nawet kilkuset metrów. Przykładem są m.in. kładki wiszące i linowe zlokalizowane w różnych częściach świata. Najdłuższa kładka to SkyBridge o rozpiętości aż 439 m w Rosji.

Najważniejsze cechy kładek

Można zaobserwować konkretne tendencje związane z projektowaniem kładek pieszo-rowerowych. Do najistotniejszych i najpowszechniejszych należą m.in.:

– wykorzystywanie nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak stal, aluminium, beton, ale także szkło, ceramika oraz inne tworzywa do konstrukcji i wykończenia;

– mały ciężar własny konstrukcji;

– wzrost rozpiętości przęseł;

– duże znaczenie estetyki kładki;

– duża dbałość o detale konstrukcyjne i dekoracje;

– mała szerokość użytkowa pomostu, zazwyczaj mieszcząca się w przedziale od 1,5 do 4 metrów;

– duża swoboda dotycząca kształtowania obiektu w przekroju podłużnym i w planie;

– dopasowywanie skali konstrukcji do skali ludzkiej, czyli do cech psychicznych i fizycznych człowieka.

Różne formy konstrukcyjne

Wyróżnia się rozmaite formy konstrukcyjne kładek. Są one projektowane jako jedno- albo wieloprzęsłowe konstrukcje linowe, wstęgowe, wiszące, podwieszane, łukowe, płytowo-belkowe, płytowe czy kratownicowe. Tak wiele możliwości sprawia, że każdy architekt może dopasować formę konstrukcji do estetyki otoczenia.

(tekst i fot. mat. partnera)