W ramach współpracy między I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstała klasa patronacka. W skład klasy wchodzą uczniowie wszystkich klas o profilu biologiczno-chemicznym.

Reklamy

Założeniem naszej współpracy jest to, aby zainspirować młodzież kierunkiem Pielęgniarstwo poprzez umożliwienie udziału w zajęciach organizowanych przez uczelnię wyższą. Jednocześnie zależy nam na ukazaniu możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w wielu gałęziach sektora medycznego.

Z uwagi na niepokojące braki kadrowe personelu pielęgniarskiego, które stanowią istotne zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia, naszym celem jest wzbudzenie zainteresowania młodzieży zawodem pielęgniarki/pielęgniarza (lub szerzej zawodami medycznymi), na który jest i będzie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Reklamy

W ramach Projektu Klasy Patronackie, uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym, uczestniczyli w warsztatach (12.05 2021r.) zorganizowanych na platformie Teams, pt. „Pielęgniarstwo: fajans i anachronizm czy zawód przyszłości?”.

Zajęcia prowadziła pielęgniarka i koordynator projektu Klasy Patronackie p. Katarzyna Oliwa. Przedstawiła uczniom historię pielęgniarstwa, od kiedy istnieje zawód pielęgniarki i wskazała najważniejsze wydarzenia w Polsce prowadzące do rozwoju praktyki zawodowej i kształcenia w tym kierunku. Przybliżyła znaczenie słowa „pielęgniarstwo” jako czynności mające na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi oraz wskazała miejsca pracy i opieki nad pacjentami.

Dodatkowo omówiła cechy charakteru, które przydają się w pracy pielęgniarki, np. sumienność, dokładność, empatia i opiekuńczość, odporność emocjonalna czy umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Następnie prowadząca przedstawiła ogólne informacje dotyczące studiów Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wskazała także zakres zajęć realizowanych na tym kierunku w trakcie nauki, m.in. podstawy pielęgniarstwa; chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne. Podkreśliła, że w trakcie 7 semestrów nauki studenci uczestniczą w dużej ilości zajęć praktycznych (w wymiarze 1100godzin) i praktyk zawodowych (w wymiarze 1200 godzin).

Ciekawą propozycją Uczelni są anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Nursing rozwijające umiejętności językowe, gwarantujące przygotowanie do zawodu i poszerzające horyzonty zawodowe na cały świat.

W ramach projektu Klasy Patronackie, uczniowie uczestniczyli też w warsztatach (20.04.21r.) „Szczepionka na stres. Techniki skutecznej relaksacji” prowadzonych przez dr Marzenę Mondziuk oraz konserwatorium (14.05.21r.) „Aspekty prawne w udzielaniu pierwszej pomocy”, które prowadził mgr Łukasz Cisło – opiekun kształcenia praktycznego WSIiZ.

Współpraca między naszą szkołą, a WSIiZ w Rzeszowie gwarantuje naszym uczniom:

– zajęcia tematyczne trzy razy w każdym półroczu roku szkolnego,

– doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej,

– uczestnictwo raz w półroczu roku szkolnego w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów uczelni w terminach zgodnych z harmonogramem zajęć WSIiZ,

– udział uczniów naszej szkoły w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię w terminach zgodnych z kalendarzem konferencji i sympozjów WSIiZ,

– udział w imprezach organizowanych przez uczelnię, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych w terminach określonych przez Dział Promocji WSIiZ,

– możliwości współpracy z kołami naukowymi uczelni,

– dostęp do platformy e-WSIiZ (zasoby wiedzy uczelni).

Zajęcia w ramach współpracy w tym roku szkolnym dobiegły końca. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będą cieszyć się, tak dużym powodzeniem, jak obecnie.

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Sukces Izy Mrozowskiej na arenie międzynarodowej! – WIDEO

Sukces Izy Mrozowskiej na arenie międzynarodowej! – WIDEO

LubieHrubie na Instagramie