Klub radnych „W Jedności Siła”

Rozmowa z przewodniczącym klubu radnych „W jedności siła” radnym Wojciechem Sołtysiakiem o przyczynach powstania klubu i jego celach.

Reklamy

Liczna grupa Radnych Miasta Hrubieszowa utworzyła w dniu 7 sierpnia Klub Radnych o nazwie „W Jedności Siła”.

Przewodniczacym Klubu został radny Wojciech Sołtysiak, a sekretarzem radna Teresa Wesołowska. oprócz nich, do grupy należą radni: Eugeniusz Paczała, Waldemar Kasperkiewicz, Józef Bojarczuk, Reginald Kawalec, Leszek kryszczuk, Marek Laskowski, Andzrzej Podlewski, Tadeusz Romaszko i Jan Szulakiewicz. W ostatnim czasie do klubu dołączyła radna Grażyna Temporowicz.

 

Poniżej rozmowa z przewodniczącym klubu radnych „W jedności siła” radnym Wojciechem Sołtysiakiem.