27 września 2023

Kluby przedszkolaka

Gmina Mircze

Reklamy

Gmina Mircze i rodzice dzieci sfinansują wspólnie dalsze funkcjonowanie klubów przedszkolaka w Mirczu i Wiszniowie. Dzięki temu będą one mogły działać co najmniej do końca roku szkolnego 2010/2011.

Do niedawna obydwie placówki były utrzymywane z pieniędzy Unii Europejskiej, ale w marcu środki się skończyły i gmina musiała przejąć na siebie finansowanie klubów. „Po rozmowach z rodzicami przedszkolaków ustalono, że część kosztów pokryją sami rodzice, którym bardzo zależy, aby miejsc w przedszkolach było jak najwięcej” – mówi wójt Lech Szopiński.

Reklamy

W gminie Mircze, oprócz 2 klubów przedszkolaka, jest jeszcze 6 oddziałów przedszkolnych, działających przy szkołach podstawowych w: Mirczu, Kryłowie, Wiszniowie, Szychowicach i Małkowie.

Jeśli chodzi o liczbę miejsc w przedszkolach, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród państw Unii Europejskiej. Statystycznie z takich placówek korzysta około 30 procent polskich dzieci, przy średniej unijnej sięgającej ponad 80 procent.

Reklamy

***

Źródło:
www.ias24.eu