Kobiety – kobietom

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W związku z niską frekwencją zgłoszeń na profilaktyczne badania w zakresie wykrywalności raka szyjki macicy i raka piersi Pani Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, wspólnie z kobietami sprawującymi ważne stanowiska i odgrywającymi opiniotwórczą rolę w regionie zainicjowała kampanię promocyjną „Kobiety – kobietom”.

Mając na uwadze, jak ważne jest zdrowie kobiet popieram w/w kampanię i zwracam się do mieszkanek Hrubieszowa o udział w programach, które proponuje zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia.

***

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Programem objęte są kobiety w wieku 25 – 59 lat, które w ostatnich 3 latach nie uczestniczyły w tym programie.
Badania wykonuje Poradnia „K” – IV piętro w Przychodni Rejonowej w Hrubieszowie.

***

Program Profilaktyki Raka Piersi

Programem objęte są kobiety w wieku 50 – 69 lat, które w ostatnich 2 latach nie uczestniczyły w tym programie.
Badania wykonuje Pracownia RTG – I piętro w Przychodni Rejonowej w Hrubieszowie.

Burmistrz Miasta
(-) Zbigniew Dolecki

Hrubieszow LubieHrubie 2009