Kolęda Współczesna

Hrubieszowski Dom Kultury i Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej serdecznie zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w II edycji konkursu poetyckiego "Kolęda Współczesna".

Reklamy

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego tekstu w 3 egzemplarzach na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury w terminie do końca grudnia 2006 roku. Tematyka wiersza powinna nawiązywać do tradycji bożonarodzeniowej, a jednocześnie uwzględniać współczesne aspekty życia religijnego, rodzinnego i obyczajowości.
Na odwrocie wiersza(maszynopis, czytelny rękopis) należy umieścić następujące dane: wiek autora, adres, ewentualnie telefon kontaktowy.
Prace będą rozpatrywane w 3 kategoriach wiekowych:
– klasy I – III szkoły podstawowe
– klasy IV – VI szkoły podstawowe
– klasy I – III szkoły gimnazjalne

Jury dokona oceny nadesłanych tekstów poetyckich w grudniu 2006. Laureaci będą mogli zaprezentować swoje utwory podczas koncertu "Hej, kolęda, kolęda" w sali widowiskowej HDK w styczniu 2007 roku.

Instruktorem prowadzącym jest Maria Marut.