Kolędy świata i Jasełka w Ekonomiku

„Gdy śliczna Panna”, „Stille Nacht”, „Single belld”, „Dormi i’am”, mi lesu”, „Nowa radist stała” – to tylko niektóre z tytułów kolęd, które 20 grudnia 2007 uczniowie klas IB i ID Ekonomika przedstawili na koncercie szkolnym.

Reklamy

Repertuar obejmował kolędy pochodzące z różnych krajów. Zaśpiewano je w językach narodowych: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim, łacińskim i niemieckim. Koncert przygotowano pod opieką Anny Kulczyckiej i Elżbiety Harasymiuk. W realizacji koncertu ponadto uczestniczyły:Anna Kozłowska, Ludmiła Rozgon, Jolanta Szadowska i Justyna Molska.

***

Jasełka 2007

Zwyczajem lat ubiegłych ZS nr 2 także i w tym roku zorganizował 21.XII.2007 „Jasełka” połączone z koncertem kolęd wigilijnych. Nie zabrakło znanych wszystkim pastorałek, a także były i takie, które są mniej nam znane i śpiewane. Opiekę nad całością uroczystości sprawowała Danuta Paszek.

tekst i foto
ZS nr 2

zobacz zdjęcia >>