Kolejna publikacja Muzeum – w przygotowaniu

Wiosną przyszłego roku ukaże się ciekawy album prezentujący wybrane sylwetki artystów – grafików, malarzy, rzeźbiarzy oraz poetów i pisarzy, pochodzących z naszego regionu lub z nim związanych. Muzeum w Hrubieszowie na te publikację uzyskało dofinansowanie w wysokości niemal 20 tys. złotych ze środków unijnych. Nie będzie to jednak wyłącznie encyklopedyczny zbiór nazwisk i życiorysów!

Reklamy

Naszym zamiarem jest zaprezentowanie tych postaci na tle miejscowości, z których pochodzą lub z którymi są związani. Będzie to swoisty przewodnik, który będzie nas prowadził po znanych i mniej znanych zakątkach powiatu hrubieszowskigo.

Licząca 200 stron barwna publikacja redagowana przez pracowników Muzeum w Hrubieszowie w swym spisie treści będzie zawierała następujące nazwiska:

Reklamy

1. Paweł Gajewski – malarz, pedagog, zajmujący się tkactwem i tkaniną artystyczną, ceramiką oraz mozaiką. Jego działalność objęła swoim zasięgiem cały powiat hrubieszowski, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Uchanie, gdzie do dziś można spotkać pozostałości tradycji tkackich.

2. Stanisław Buczyński – poeta ludowy, którego losy splotły się z gminą Werbkowice, był i pozostaje nadal jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych poetów na terenie powiatu.

3. Stanisław Ciesielczuk – poeta z Hrubieszowa związany ze znaną grupą literacką „Kwadryga”, w swojej poezji ściśle nawiązywał do Hrubieszowa i okolic opisując tutejsze życie, obyczajowość i religijność.

4. Henry Orenstein – pochodzący z Hrubieszowa wynalazca, pokerzysta, pisarz i filantrop. Osoba dobrze znana w świecie, w swoich rodzinnych stronach wciąż pozostaje mało rozpoznawalna.

5. Franciszek Kostrzewski – (malarz, ilustrator, rysownik satyryczny i karykaturzysta. W czasie swoich licznych wycieczek po kraju odwiedził również region hrubieszowski. Jest autorem znajdującej się w zbiorach Muzeum satyrycznej mapy naszego miasta i jego okolic. Trasy jego podróży po terenie powiatu hrubieszowskiego stanowią doskonały pretekst do promocji poszczególnych miejsc, ich zabytków i historii.

6. Wiktor Zin – pochodzący z Hrubieszowa architekt, popularyzator wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem” oraz wielu cyklicznych audycji radiowych i książek. Promował region hrubieszowski i jego zabytki oraz walory krajobrazowe.

7. Antoni Łyżwański – pochodzący z Kopyłowa malarz, grafik i fotografik, pilot i żeglarz, profesor warszawskiej ASP. Artysta niemal nieznany na terenie powiatu. Dla gminy Horodło jego postać i twórczość mogłyby stanowić znakomity przyczynek do promocji.

8. Kazimiera Wiśniewska – autorka liryków, podań, opowiadań, bajek, wierszy satyrycznych, przyśpiewek, kołysanek oraz pieśni religijnych, zajmowała się również twórczością z zakresu plastyki obrzędowej. Tworzyła tzw. pająki, pisanki, wycinanki, wyroby ze słomy. Jej twórczość w całej rozciągłości jest odzwierciedleniem lokalnych tradycji.

9. Bolesław Prus – urodzony w Hrubieszowie, znany polski pisarz i publicysta, autor humoresek, nowel i powieści.

10. Władysław Czachórski – Malarz akademicki, malował sceny rodzajowe, portrety, martwe natury. Odwiedzał właścicieli majątków na terenie powiatu hrubieszowskiego, gdzie również tworzył.

11. Stanisław Karulak – Uznany i ceniony twórca ludowy pochodzący z Hrubieszowa, trwale związany z regionem hrbieszowskim. Malarz i rzeźbiarz.

12. Bolesław Leśmian – Autor baśni pisanych prozą oraz słynnych erotyków. Od 1918 do 1922 r. pracował jako notariusz i później jako rejent w Hrubieszowie. W swojej poezji dał wyraz miłości do okolicznych plenerów i krajobrazów podkreślając ich wyjątkowość.

13. Jan Popek – pochodzący z Korytyna (gm. Trzeszczany), malarz i grafik. Wykładowca malarstwa i rysunku w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Sylwetka atrakcyjna dla promocji gminy Trzeszczany.

Dla osób biorących udział w cyklu wykładów otwartych „Rocznic nieokrąłych” są to nazwiska już dobrze znane. Publikacja ta będzie wobec tego również obiecanym podsumowaniem naszych spotkań w mijającym roku.

O terminie promocji poinformujemy w przyszłości.

 


Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich