25 maja 2024

Kolejny funkcjonariusz hrubieszowskiego zakładu karnego wyróżniony

20 sierpnia 2020 roku kolejny funkcjonariusz Zakładu Karnego w Hrubieszowie został uhonorowany odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia”.

20 sierpnia 2020 roku w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie kolejny funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Hrubieszowie został uhonorowany odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia”.

Konrad Kowalski przyjął odznaczenie z rąk Zuzanny Koryckiej – kierownika biura oddziału rejonowego PCK.

Wyróżnienie przez Polski Czerwony Krzyż otrzymują osoby, które oddały 6, 12, 18 i więcej litrów krwi. To kolejna odznaka przyznana funkcjonariuszowi z Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Konrad Kowalski oddał już ponad 12 litrów tego najcenniejszego daru.


fot. lubiehrubie.pl