Komunikat

Hrubieszóww sprawie zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie

Reklamy

W dniu 29 października br. Komisja Europejska poinformowała o wystąpieniu zwiększonej liczby zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zwłaszcza w obwodach Tarnopol, Iwano-Frankowsk i Lwów.

***

Największą liczbę zachorowań zanotowano w obwodzie tarnopolskim, w którym, od 13 października br., poddano hospitalizacji 95 osób (25 w stanie ciężkim, 10 osób zmarło).
W związku z powyższym, Komisja Europejska zwróciła się do Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób o dokonanie oceny sytuacji.

W dniu 29.10. w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyło się spotkanie zespołu eksperckiego, podczas którego omówiono sytuację na zachodniej Ukrainie i w rejonach przygranicznych Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z informacji uzyskanych od państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych w Rzeszowie i Lublinie wynika, że w województwach przygranicznych nie odnotowano nietypowego wzrostu zachorowań grypopodobnych.

Polskie służby sanitarne monitorują sytuację na terytorium Polski. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej, podjęte zostaną adekwatne działania przez odpowiednie służby.

Główny Inspektor Sanitarny zalecił państwowych wojewódzkich inspektorom sanitarnym w Rzeszowie i Lublinie podjęcie następujących działań:

• monitorowanie sytuacji na przejściach granicznych i nadzorowanym terenie;

• utrzymywanie kontaktu i wymianę informacji ze służbami medyczno- sanitarnymi Ukrainy;

• informowanie podróżnych przekraczających granicę o

• konieczności przestrzegania zachowań prozdrowotnych i zgłaszania się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów grypy w ciągu 7 dni od powrotu z Ukrainy lub kontaktu z osoba chorą;

• pilne informowanie o podjętych działaniach i zmianach sytuacji epidemiologicznej.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny przypomina :

• jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozostań w domu,

• unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne. Kiedy sam jesteś chory zachowuj odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem,

• kiedy kaszlesz i kichasz zakrywaj usta i nos chusteczką. To pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,

• myj często ręce wodą z mydłem,

• unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust),

• w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

***

Główny Inspektor Sanitarny
Komunikat z dnia 29.10.2009

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009