Komunikat Burmistrza Miasta

KOMUNIKAT
Burmistrz Miasta Hrubieszowa przypomina przedsiębiorcom o obowiązku wniesienia do 30 września 2007 r. III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Reklamy

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 12 pkt. 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. nr 70, poz. 473/ – niedokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.