Komunikat dotyczący wymiany dowodów osobistych

Informuje się, że ustawowy termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych tj. 31 grudnia 2007 r. nie uległ zmianie i winien być bezwzględnie zachowany.

Reklamy

Wydłużenie do 31 marca 2008 r. do czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest równoznaczne z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.

Wnioski o nowy dowód osobisty należy w dalszym ciągu składać do dnia 31 grudnia 2007 r. w odpowiednich wydziałach administracji terenowej. Chodzi tylko o to, aby osoby, które złożą dokumenty do końca grudnia br., z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu osobistego, nie były po 1 stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwienia różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości.

Książeczkowe dowody osobiste będą tylko potwierdzały tożsamość i obywatelstwo na terenie kraju, dokumenty te nie będą jednak uprawniały do przekroczenia granicy RP w celu wyjazdu do państwa Unii Europejskiej.

Przypomina się jednocześnie o konsekwencjach wynikających z przepisu art. 55 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), który mówi m. in.: „Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny”.