KOMUNIKAT NR 6

Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Reklamy

Informuje się mieszkańców miasta i okolic, że zostały uruchomione 4 punkty poboru wody pitnej:

1. Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko” ul. Polna 19 (parking)
godz. 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00

2. Osiedle „Popówka” przy bloku ul. 3-go Maja 18,
Godz. 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00

3. ul. Plac Staszica – parking,
Godz. 12.30 – 14.00, 18.30 – 20.00

4. ul. Zamojska – przy blokach Nr 175
Godz. 12.30 – 14.00, 18.30 – 20.00

Jednocześnie informuję, iż lokalizacja punktów poborów wody do celów gospodarczych nie ulega zmianie.

BURMISTRZ MIASTA
HRUBIESZOWA
(-) Zbigniew Dolecki