9 grudnia 2023

Komunikat PGE Obrót S.A. Zamiast zaoszczędzić, możesz stracić!

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Zamościu informuje Odbiorców energii elektrycznej, że spółka nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania, aktualizacji lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej. Osoby podające się za „przedstawicieli energetyki”, które nachodzą Klientów, proponując zakup energii elektrycznej, nie reprezentują PGE Obrót S.A.

Reklamy

Od naszych Odbiorców otrzymujemy liczne sygnały, że ich mieszkania i domy coraz częściej nachodzą agenci handlowi proponujący podpisanie rzekomo korzystniejszej umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Handlowcy podają się jako „przedstawiciele zakładu energetycznego”.

Informujemy zatem, że nasza Spółka nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą energii elektrycznej.

Reklamy

Osoby podające się za „przedstawicieli zakładu energetycznego” nie reprezentują PGE Obrót S.A.

 

Uwaga, nadchodzą! A czasem – dzwonią

Pojawiają się osobiście w domach i mieszkaniach lub dzwonią. Proponują niższą cenę za prąd. Jak się często okazuje, prąd tańszy jest o… 1 grosz za kWh.

Swoją ofertę składają najczęściej ludziom w podeszłym wieku oraz tym, którzy niezbyt uważnie czytają zaproponowaną im umowę.

Po dokładnej analizie umowy okazuje się, że „tańszy prąd” jest… droższy. Klient, który podpisał taką umowę musi, bowiem m. in.:
* zapłacić zadziwiająco wysoką sumę za upomnienie w przypadku spóźnienia się z uregulowaniem należności za energię elektryczną
* ponosić większe koszty za opłaty handlowe
* opłacać dodatkowe usługi, które są zawarte w oferowanym pakiecie, (np. ubezpieczenie zdrowotne)

Dlatego, przed podpisywaniem tego rodzaju umów przestrzegają też w mediach Rzecznicy Praw Konsumenta, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczegółowo bada tego rodzaju działania handlowców.

 

Można rozwiązać niekorzystną dla siebie umowę

Każdemu Klientowi, który dokonał podpisania umowy w mieszkaniu przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w ciągu 10 dni od jej podpisania.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć osobiście u sprzedawcy, z którym podpisana została umowa lub wysłać je listem poleconym.


Jak nie dać się wprowadzić w błąd?

* zapytaj, jaką firmę reprezentuje handlowiec oraz sprawdź jego tożsamość
* uważnie przeczytaj umowę, nie podejmuj pochopnej, niekorzystnej dla siebie decyzji
* sprawdź, co sprzedawca proponuje w pakiecie oprócz energii elektrycznej
* sprawdź, jakie są opłaty (handlowa; kara za nieterminowe wpłaty; koszty związane z dodatkowymi usługami typu ubezpieczenie)
* sprawdź, jakie są warunki rozwiązania umowy

 

Masz prawo!

Pamiętaj, informacja niepełna jest nieuczciwą praktyką rynkową godzącą w Twoje prawa. Jeżeli poczujesz się pokrzywdzony zawsze możesz powiadomić o tym Rzecznika Praw Konsumenta w Twojej okolicy albo właściwą dla Twojego miejsca zamieszkania Delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Adresy delegatur znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.


My również pomagamy

Wszelkich informacji na temat umów udzielamy w Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. Adresy, numery kontaktowe do Biur Obsługi Klienta oraz godziny otwarcia poszczególnych Biur, znajdzie Pan/Pani na http://www.gkpge.pl lub na fakturze.