Komunikat w sprawie ePUAP

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie informuje, iż z dniem 9 czerwca 2011 roku zostaje wprowadzony Profil Zaufany na Platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Reklamy

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP) to ogólnopolska platforma informatyczna, za pośrednictwem której jednostki administracji publicznej świadczą swoje usługi obywatelom poprzez sieć internetową.

Profil Zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego wystarczy zalogować się na www.epuap.gov.pl zarejestrować się, a następnie złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP i osobiście potwierdzić swoje dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty).

Wykorzystując Profil Zaufany Klienci będą mogli załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności wizyty we właściwym urzędzie:
– 7 dni w tygodniu
– o każdej porze dnia i nocy
– z dowolnego miejsca na świecie.

Aby utworzyć Profil Zaufany należy:

– samodzielnie złożyć konto na portalu ePUAP (http:www.epuap.gov.pl) i wysłać z tego konta wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego,

– udać się osobiście do jednego z punktów potwierdzenia (urząd skarbowy, urząd wojewódzki, oddział ZUS, kosulat) w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o potwierdzenie profilu z dowodem osobistym lub paszportem.

Pracownik Punktu Potwierdzenia po podaniu przez obywatela login-u porównuje dane wprowadzone do systemu z danymi przedstawionymi na dokumencie tożsamości (dowód osobisty, paszport) i rejestrem PESEL oraz inne dane, zgodnie z oświadczeniem obywatela (np.adrse e-mail, nr telefonu kontaktowego itp.) Jeśli weryfikacja danych będzie pozytywna nastąpi uwierzytelnienie profilu zaufanego wnioskodawcy.

Więcej informacji na temat platformy ePUAP:
www.epuap.gov.pl »

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie zostanie uruchomiony z dniem 9 czerwca 2011 roku na sali obsługi kilenta (parter budynku).

Będzie czynny w godzinach:

– poniedziałek od 8:00 do 16:00

– od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00