Kondolencje od Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie

Kondolencje od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie.


 

 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Ks. Jan Twardowski

 

 

 

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. STANISŁAWA JAŃCA

Nauczyciela matematyki i wychowawcy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie

 w latach 1982-1995

człowieka o wielkim zaangażowaniu i umyśle.

Jego życzliwość i serdeczność, ciepło, spokój wobec innych, zaangażowanie społeczne, dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z niego osobę powszechnie lubianąi szanowaną.

 

Szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie zmarłego:

Żonie,  Synom, Córce, Wnukom i  bliskim

składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie

Emerytowani Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie


Artykuł płatny