Konferencja prasowa FCWnZ

HrubieszówZamość

Reklamy

W dniu 2 lutego br. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie.

***

W konferencji udział wzięli: Prezes Fundacji Ryszard Wichorowski, Wiceprezes Maria Gmyz, Członek Zarządu Mieczysław Bartoń – Wójt Gminy Skierbieszów, Członkowie Rady Fundacji Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP oraz Edward Zubrzycki – Prezes OZŻBCH w Zamościu, Członek Rady Programowej z ramienia Rady Miejskiej w Zamościu Eugeniusz Cybulski – radny Miasta Zamość, a także przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uczestnicy konferencji poinformowali, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w dniu 23 grudnia 2009 r., Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Z początkiem tego roku Zarząd Fundacji energicznie przystąpił do prac, których efektem ma być utworzenie nowoczesnego, multimedialnego Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego, upamiętniającego wysiedlenia dokonywane przez niemieckiego okupanta.

Fundacja została założona przez członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie: Jerzego Zacharowa, Ryszarda Wichorowskiego, Marka Siedleckiego, Andrzeja Szymańskiego, Sławomira Zawiślaka, Marię Gmyz, Bogdana Łasochę, Piotra Kurzępę, Edwarda Zubrzyckiego, Dariusza Zagdańskiego, a także przez Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny oraz przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W skład organów fundacji wchodzi jednak wiele osób spoza grona fundatorów, m.in. samorządowcy i działacze społeczni z różnych stron Zamojszczyzny.

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że jeszcze przed swym formalnym powstaniem Fundacja, reprezentowana wówczas przez Tymczasowy Komitet Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie, otrzymała poparcie dla swych działań w formie uchwał i stanowisk podejmowanych oficjalnie przez wiele jednostek samorządowych Zamojszczyzny: Adamów, Skierbieszów, Stary Zamość, Biszcza, Obsza, Jarczów, Księżpol, Łabunie, Grabowiec, Krynice, Powiat Biłgorajski, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Zamość, Powiat Zamojski, Łukowa, Tomaszów Lubelski. Swoje poparcie wyraziły także setki osób, w tym znanych osobistości z całej Polski, a także organizacje pozarządowe, w tym Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Lublinie. Ogółem zebranych zostało 2500 podpisów poparcia w calej Polsce.

Gotowość do współpracy w oficjalnych pismach wyraził także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który pozytywnie odpowiedział na interpelację Posła Sławomira Zawiślaka.

Władze Fundacji zaapelowały do samorządowców Zamojszczyzny o oddelegowanie przedstawicieli do Rady Programowej Fundacji. Zarząd Fundacji chce na bieżąco współpracować z reprezentującą wszystkie jednostki samorządowe Radą, której aktywna obecność w strukturze organizacyjnej Fundacji sprawia, że Fundacja jako organizacja apartyjna, utworzona ponad podziałami politycznymi, zyska również taki wizerunek w społeczeństwie i środowisku samorządowym i tym samym będzie miała jeszcze większe szanse na odniesienie sukcesu.

Od początku miesiąca Zarząd Fundacji odbywa spotkania z przedstawicielami samorządów Zamojszczyzny, których celem jest jak najszybsze zlokalizowanie inwestycji. Jest to najpilniejsze zadanie, którego realizacja jest niezbędna dla rozpoczęcia starań o finansowanie zewnętrzne inwestycji pod nazwą Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”. Takie spotkanie odbyło się już także z Prezydentem Zamościa Marcinem Zamoyskim. Władze Fundacji liczą w szczególności na życzliwość władz miejskich Zamościa i pomoc w zakresie lokalowym z przeznaczeniem na biuro Fundacji. Uczestnicy konferencji poinformowali, że choć jest jeszcze za wcześnie na ujawnianie wszystkich szczegółów, to jednak przeprowadzone rozmowy co do lokalizacji inwestycji napawają wielkim optymizmem i dają nadzieję, że prace nad budową Centrum szybko ruszą z miejsca.

Na chwilę obecną najpoważniej rozpatrywane są cztery lokalizacje: Skierbieszów, Zwierzyniec, Zamość i Tomaszów Lubelski. Nie oznacza to jednak, że inne lokalizacje nie będą już brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie w tej materii ma nastąpić najpóźniej do końca marca br.

(-) Ryszard Wichorowski
Prezes Zarządu

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010