Konferencja w SOSW

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Powiat Hrubieszowski i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hrubieszowie serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu hrubieszowskiego na konferencję organizowaną w ramach projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2010 r. o godz. 13:00 w sali gimnastycznej SOSW w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a.

Program konferencji:
13:00 – rejestracja, powitanie gości – rozpoczęcie konferencji
13:15 wystąpienie Alicji Zwolak – koordynatora projektu i Małgorzaty Szczęk – Dyrektora SOSW w Hrubieszowie
13:30 prelekcja Joanny Sobczuk – konsultanta LSCDN w Lublinie „Kierunki zmian w edukacji w ramach realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”
14:30 występ zespołu „Iskierki” – SOSW Hrubieszów
14:45 wręczenie upominków dla uczestników projektu
15:15 przerwa na kawę
15:30 prelekcja Barbary Kostrobała – konsultanta LSCDN w Chełmie „Modyfikacja behawioralna w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
16:45 zakończenie konferencji przy kawie

Osoby zainteresowane otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 21.06.2010r. tel. 507544788.

Powiat Hrubieszowski
SOSW Hrubieszów