Konferencja

Hrubieszów

Reklamy

W dn. 27/28.11.2010 r. w Hrubieszowie odbędzie się Konferencja pt. „Lubelszczyzna w wojnie polsko – bolszewickiej”. Konferencja zorganizowana m.in. przez TRH rozpocznie się w sobotę 27.11.2010 r. o godz. 15.30 w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
– Krzysztof Grabczuk – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski
– Zbigniew Dolecki – Burmistrz Hrubieszowa
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Lublinie

Organizatorzy:
– Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie
– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
– Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im Stanisława Staszica

Program 27.11.2010 r.

15.30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
16.00 – otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki Przewodniczący WRTR
– wystąpienia: dr Krzysztof Grabczuk Marszałek Województwa Lubelskiego
– Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski
– Zbigniew Dolecki – Burmistrz Hrubieszowa
– dr Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
– Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego
16.30 – Cztery referaty dotyczące tematu Konferencji
– dr Marek Sioma – „Lubelszczyzna w wojnie polsko – bolszewickiej. Działania wojenne i postawy społeczeństwa.”
17.10 – prof. dr hab. Robert Litwiński – „Bezpieczeństwo publiczne w województwie lubelskim w dobie najazdu bolszewickiego”.
18.10 – dr Janusz Kłapeć – „Bitwa pod Komarowem. Ostateczna klęska wizji sowieckiej rewolucji w Europie”.
18.50 – dr Marek Woźniak – „Wojna polsko – bolszewicka na Lubelszczyźnie w historiografii polskiej”.
19.30 – Dyskusja

Program 28.11.2010 r.

9.30 – uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza
10.00 – Msza Święta w Kościele p.w. św. Mikołaja w Hrubieszowie, odprawiana przez ks. kanonika Waldemara Malinowskiego, kapelana TRH w intencji poległych w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 r.

Hrubieszowski Dom Kultury
11.30 – dr Grzegorz Figiel – „Tajemnica mozyrskiej grupy” – zwycięski bój pod Cycowem 16.08.1920 r.
12.00 – Stanisław Dąbrowski – „Lubelscy harcerze w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
12.30 – „Pięćdziesiąt lat działalności TRH” – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Krzyżewski.
13.00 – Spacer po Hrubieszowie

Organizatorzy zapraszają.

***

Opracował – mak