Koniec z podtapianiem os. Jagiellońskiego i Jednostki Wojskowej

W dniu dzisiejszym rozpoczęte zostały prace związane z długo oczekiwaną budową kolektora deszczowego przy ul. Kochanowskiego. Od wielu bowiem lat wody opadowe i roztopowe napływające z pól rolniczych od strony północnej miasta i części ulicy Żeromskiego powodowały zalewanie terenów Jednostki Wojskowej oraz ulic Osiedla Jagiellońskiego.

Reklamy

 

Staraniem Burmistrza Miasta Tadeusza Garaja w roku 2013 ze środków Gminy Miejskiej Hrubieszów opracowana została dokumentacja techniczna, natomiast koszty wykonania inwestycji w kwocie 964.629,23 zł decyzją Burmistrza Miasta sfinansuje Miejska Spółka Komunalna.

Zadaniem kanału deszczowego będzie zebranie i grawitacyjne odprowadzenie wód opadowych z ul. Kochanowskiego, części ul. Jagiełły, ul. Reja, Wyspiańskiego, Królowej Jadwigi i Kmdr. Krawczyka oraz wód napływających na teren przyległy Jednostki Wojskowej, do rzeki Huczwy za pośrednictwem rowu melioracyjnego H-25. 

Reklamy

Roboty budowlano – montażowe zostaną wykonane do dnia 10 grudnia 2014 r. Zakres robót obejmuje wykonanie kolektora deszczowego o łącznej długości 664,5 m wraz ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami, osadnikiem i separatorem, udrożnienie istniejącego rowu melioracyjnego o długości 992,0 m poprzez wycięcie krzewów, oczyszczenie, pogłębienie i profilowanie skarpy, a także przebudowę przepustu drogowego w drodze powiatowej Hrubieszów – Teptiuków.

W rozpoczęciu prac uczestniczyli: Tadeusz Garaj Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Romuald Kaszyński Przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Żeromskiego”, właściciel Firmy TECHNOBUD (wykonawca robót) oraz mieszkańcy osiedla. Dzięki tej inwestycji istniejący od ponad 20 lat problem podtapiania piwnic i działek mieszkańców osiedla, a także Jednostki Wojskowej zostanie wyeliminowany.

 

tekst i fot. UM Hrubieszów