Konkurs Ekologiczny „Chrońmy lasy”

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 22 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie odbył się Konkurs Ekologiczny dla klas IV, V i VI pod hasłem „Chrońmy lasy”.

Cele konkursu:
– kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
– uwrażliwienie na piękno lasów i zagrożenia jakie niesie rozwój cywilizacji,
– zapoznanie się z formami ochrony przyrody (parki narodowe),
– rozwijanie dociekliwości poznawczej,
– rozwijanie umiejętności współpracy w drużynie.

Konkurs składał się z trzech etapów:
I. Wykonanie plakatu (dowolną techniką) na temat ochrony lasu.
II. Test (pisemny) dotyczący życia lasu.
III. Ekologiczna zgaduj-zgadula (uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania dotyczące polskich parków narodowych).

Każdą klasę reprezentowały dwie osoby i dwóch kibiców, którzy mogli podpowiadać drużynie.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody:
I miejsce kl. VI d Barbara Woźniak i Dawid Bylina
II miejsce kl. IV c Katarzyna Dziewiczkiewicz i Jacek Kozak
III miejsce kl. V c Magdalena Omiotek i Iga Mirocka
IV miejsce kl. IV a Maryla Dziomaga i Konrad Łukiewicz

Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodycze.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Elżbieta Szkalej.

Tekst i foto
SP nr 3 w Hrubieszowie

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009