Konkurs Historyczny Wiedzy o Hrubieszowie

Dnia 26 września 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie, przy współpracy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica zorganizowała Finał III edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Hrubieszowie i ludziach z nim związanych.

Reklamy

Konkurs miał formę pisemną, skierowany był do uczniów I i II klas hrubieszowskich gimnazjów. Jego celem było propagowanie wiedzy o mieście, doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł i opracowań, kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie dorobku wybitnych ludzi związanych z regionem Hrubieszowskim, ponadto upamiętnienie rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Został on również wpisany w kalendarz obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie województwa lubelskiego, których tematem przewodnim jest hasło: „Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny”, a celem edukacja historyczna, promowanie ochrony zabytków oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej.

Ideę konkursu bardzo dobrze definiuje myśl L. Kołakowskiego: „(…) potrzebne nam jest (…) nauczanie historii, w którym młodzi ludzie będą uczyć się rozumienia, kim są – kim oni sami są jako dziedzice przeszłości zarówno chwalebnej, jak i nikczemnej. Jeżeli utracimy przeszłość historyczną jako naszą własność, a razem z nią zdolność do odpowiedzi na pytanie: kim jesteśmy?,(…) grozi nam chaos duchowy i pustka”.

Na tegoroczny Konkurs wpłynęło 14 prac. Zgodnie z regulaminem jury wyłoniło najlepsze. Nagrodzeni w III edycji zostali: Oktawian Kopczyński za pracę pt. „Świątynie Hrubieszowa wczoraj i dziś”, Izabela Poleszak za pracę pt. „Władysław Jagiełło – Król Polski i Wielki Książę Litewski ”, Kamil Macheta za pracę pt. „Goci w Kotlinie Hrubieszowskiej”. Wszyscy nagrodzeni są uczniami Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Ponadto przyznano wyróżnienie: Pauli Tarnogórskiej za pracę pt. „Spacer ze Stanisławem Staszicem po ulicy 3 Maja”, uczennicy Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie oraz Paulinie Kot za pracę pt. „Cerkiew prawosławna P.W. Zaśnięcia N.M.P. w Hrubieszowie”, uczennicy Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie.

tekst
MBP Hrubieszów