Konkurs Historyczny Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej

Wczoraj to dziś – tylko trochę dalej, w takim duchu w dniu 29 września 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie świętowały urodziny miasta. Forum do świętowania był finał VI edycji Konkursu Historycznego Wiedzy o Ziemi Hrubieszowskiej i ludziach z nią związanych.

Reklamy

Konkurs miał formę pisemną, skierowany był do uczniów I i II klas gimnazjum oraz I i II klas szkół ponadgimazjalnych z terenu powiatu Hrubieszowskiego. Jego celem było propagowanie wiedzy o regionie, doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł i opracowań, kształtowanie postaw patriotycznych oraz propagowanie dorobku wybitnych ludzi związanych z Hrubieszowszczyzną, ponadto upamiętnienie 611 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Inicjatywa miała zasięg powiatowy, a patronat nad nią objął Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Finalistami edycji 2011 zostali:

– nagrodzony Dawid Bylina, uczeń Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie, za pracę Wyklęty, zapomniany, opisującą postać Karola Bojarskiego;

oraz wyróżnieni:

– Patrycja Tarnawska, uczennica Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, za pracę Henryk Dobrzański Hubal,

– Magdalena Dubicka, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, opisująca Trasy turystyczne regionu hrubieszowskiego

– Ilona Sajkiewicz, uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, autorka pracy Historia mojej szkoły – Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Fundatorami nagród i wyróżnień byli: Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Starosta Hrubieszowski, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, oraz regionaliści Jan Kalisz i Władysław Zieliński.

Przemija pokolenie, rodzi się pokolenie, a ziemia trwa na wieki – taka idea regionalizmu zaczerpnięta z Biblii brzmi bardzo górnolotnie. Niektórym młodym uczestnikom Konkursu udało się ją przekuć na pasję odkrywania tajemnic regionu. Idąc tropem słów Adama Mickiewicza: Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie, można pokusić się o stwierdzenie, że o ile organizatorzy nie są w stanie stwierdzić jaki jest stan uczuć patriotycznych poszczególnych uczestników, to jednak bezspornie udało się sprowokować tych młodych ludzi do poszukiwań, odkrywania, opisywania historii najbliższej. To dobry początek, biorąc pod uwagę fakt, iż najpierw coś trzeba poznać, by móc obdarzyć prawdziwym uczuciem.

Temat historii regionu w działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie nie jest poruszany raz do roku z okazji kolejnego finału opisanego wyżej konkursu. Działania takie prowadzone są systematycznie, a najnowszym projektem, w który zaangażowała się placówka jest Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Nawiązując do idei upamiętnienia historii własnego regionu i propagowania pamięci o minionych wydarzeniach pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Suchecka, podczas uroczystości wręczenia nagród, przedstawiła ideę tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. To kolejny projekt biblioteki, tym razem realizowany przy współpracy z ośrodkiem KARTA. Projekt stanowi próbę ocalenia od zapomnienia jak największej ilości materiałów o znaczeniu historycznym dla Hrubieszowszczyzny. W tym celu biblioteka gromadzi i opracowuje cenne dokumenty oraz udostępnia je osobom zainteresowanym w celach naukowych i edukacyjnych. W zbiorach biblioteki znajdują się również relacje biograficzne świadków historii, fragmentu jednego z nich można było odsłuchać na opisywanym spotkaniu. Uczestnicy finału VI edycji byli gorąco zachęcani do aktywnego włączenia się w tworzenie Cyfrowego Archiwum poprzez sięgnięcie do własnych dokumentów czy rodzinnych albumów, do rozmów z członkami rodzin, znajomych, bowiem każdy dom i każdy człowiek stanowi jedyną niepowtarzalną historię składającą się na bogactwo regionu.

***

MBP w Hrubieszowie