Konkurs im. bp Jana Chrapka

Hrubieszów Ruszyła IX edycja Akademickiego Konkursu im. bp. Jana Chrapka, organizowana przez Biuro Informacji i Promocji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, z myślą o maturzystach , z małych miejscowości i terenów wiejskich.

Reklamy

***

Reklamy

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na napisaniu pracy w wybranym przez siebie gatunku (artykuł, reportaż, esej) i zinterpretowaniu fragmentu z „Listu pasterskiego” Biskupa Jana Chrapka:

„Łączmy się wspólnie w służbie potrzebującym:
Dając – odnajdujemy się,
Służąc – stajemy się wielcy,
Podając sobie ręce – dojrzewamy.”

Należy także dołączyć CV i list motywacyjny (Dlaczego to właśnie Typowinieneś/powinnaś zostać laureatem naszego Konkursu?) z opisem swoich planów na własną przyszłość. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przeprowadza wstępny nabór kandydatów.

Drugim etapem jest rozmowa z komisją, na podstawie której świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich otrzymają 12 indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej i nauk politycznych na dwóch najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce: Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Dodatkowo laureaci Konkursu zostaną objęci programem stypendialnym Fundacji.

Pracę konkursową, CV, list motywacyjny oraz wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych warunków, należy przesłać do 18 kwietnia 2010 roku na adres Fundacji. Pełny regulamin i dane kontaktowe znaleźć można na stronie www.dzielo.pl

***

Ze strony Wikipedia

Jan Chrapek

(ur. 18 lipca 1948 w Józefinie (teraz Skolankowska Wola), zm. 18 października 2001 w Starych Sieklukach k. Białobrzegów) – polski duchowny katolicki, michalita (Zgromadzenie Św. Michała Archanioła), biskup pomocniczy drohiczyński (1992-1994) i toruński (1994-1999), ordynariusz diecezji radomskiej (1999-2001). Dr socjologii, socjolog religii, członek Kolegium Konsultorów Papieskiej Rady ds. Środków Masowego Przekazu. W Zgromadzeniu św. Michała Archanioła pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: był przełożonym generalnym (1986-1992) a wcześniej redaktorem naczelnym miesięcznika Powściągliwość i Praca (1984-1986).

Święcenia kapłańskie otrzymał 3 maja 1975 z rąk arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Po nominacji na biskupa pomocniczego drohiczyńskiego został wyświęcony przez nuncjusza apostolskiego Józefa Kowalczyka, 6 czerwca 1992.

Jako biskup radomski był inicjatorem wielu charytatywnych przedsięwzięć: jadłodajni dla ubogich, banku żywności, badań mammograficznych dla kobiet z najdalszych zakątków diecezji. Jako pierwszy przeprosił radomian za wydarzenia Czerwca 1976. Biskup lubił czytać poezję – Herberta, Miłosza, Tuwima, Kamieńską oraz dzieła mistyków – św. Katarzyny Sieneńskiej, św. Teresy z Avili, św. Jana od Krzyża. Interesował się muzyką poważną, malarstwem, turystyką, zbierał również pamiętniki, był poliglotą.

Zginął w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 7 między Białobrzegami a Radomiem.

Bezpośrednio po jego śmierci utworzono kapitułę, która corocznie przyznaje dziennikarską nagrodę „Ślad” jego imienia.

Od 2002 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” we współpracy z Uniwersytetami Warszawskim i Jagiellońskim organizuje dla maturzystów Konkurs Akademicki o indeks i stypendium im. Biskupa Jana Chrapka, w którym można zdobyć indeksy na studia dziennikarskie.

W Miejscu Piastowym, gdzie organizował spotkania z młodymi jest Muzeum Bp.Jana Chrapka. W Kałkowie-Godowie, 25 czerwca odsłonięty został pomnik bp. Jana Chrapka. Biskup na tym pomniku pochyla się nad niepełnosprawnym człowiekiem siedzącym na wózku inwalidzkim.

Imię biskupa Chrapka nosi także most na Pilicy na obwodnicy Białobrzegów i Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu. Uczniem biskupa są między innymi: Jacek Żakowski publicysta „Polityki”, Krzysztof Tadej TVP.

25 marca 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Cataquas i pomocniczym diecezji drohiczyńskiej. Sakrę biskupią przyjął z rąk nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka 5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie. Współkonsekratorami byli: kard. Kazimierz Świątek – metropolita mińsko-mohylewski i abp Edward Kisiel – metropolita białostocki. Zawołaniem herbowym bp.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010