Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

W poniedziałek 11 grudnia w Muzeum im. Ks. St. Staszica rozstrzygnięto konkurs plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową.

Reklamy

Konkurs został ogłoszony 10 listopada 2006r. przez Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Uczestników konkursu podzielono na grupy wiekowe: kl. I – III i kl. IV – VI szkoły podstawowe oraz gimnazja.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowej, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie technik plastycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace należało nadesłać do dnia 30 listopada br. włącznie.

W dniu 1 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję w składzie:
1.Barbara Wlizło – przewodnicząca
2.Justyna Nowak
3.Beata Bitner
4.Joanna Sokół

Komisja przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 657 prac, przy udziale 533 uczniów.

W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych i 4 gimnazja.

Ze szkół podstawowych w przedziale klas I – III – 298 uczniów – 360 prac, z klas IV – VI -178 uczniów – 220 prac, z gimnazjów – 57 uczniów – 77 prac.

Przy wystawianiu oceny komisja brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów, staranność i pomysłowość.

Proporcjonalnie do ilości nadesłanych prac w poszczególnych przedziałach wiekowych przyznano określoną ilość nagród i wyróżnień.

W dniu 1 grudnia br. komisja w wyniku weryfikacji prac konkursowych dokonała ostatecznej oceny nadesłanych prac.

W przedziale klas I – III szkół podtawowych:

I nagroda – Mateusz Borusiewicz, kl. I b Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
II nagrodę przyznano 2 uczestnikom:
1.Karolina Hapoń, kl. I c Sz. P. Nr 3 w Hrubieszowie
2.Kacper Pietrusiewicz, kl. I c Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
III nagrodę przyznano 3 uczestnikom:
1.Paweł Koper, kl. II b Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
2.Ewelina Kryszczuk, kl. III c Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
3.Karolina Wróblewska, kl. III Sz. P. w Czerniczynie

Wyróżnienia:
1.Karolina Puzio, kl. I b Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
2.Dawid Romańczuk, kl. I c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
3.Bartłomiej Chmielewski, kl. II c Sz.P Nr 1 w Hrubieszowie
4.Małgorzata Śnieg, kl. II Sz.P w Mienianach
5.Paulina Kidyba, kl. II d Sz. P. Nr 3 w Hrubieszowie
6.Grzegorz Bielecki, kl. II b Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
7.Wiktoria Szyszka, kl. II a Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
8.Jakub Klepczuk, kl. I d Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
9.Paulina Woźnica, kl. I c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
10.Bartosz Pędrak, kl. II Sz. P. W Horodle
11.Bartosz Kozaczuk, kl.III c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
12.Magda Ciężka, kl. III b Sz.P. Nr 2 w Hrubieszowie
13.Dominika Stasiuk, kl. II c Sz.P. Nr 2 w Hrubieszowie
14.Jagoda Misiak , kl. III c Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
15.Mateusz Prystupa, kl. III c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
16.Mateusz Sidorski, kl. II a Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
17.Krzysztof Kicun, kl. II b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
18.Natalia Grabowska, kl. III b Sz. P. Nr 2 w Hrubieszowie
19.Klaudia Karpik, kl. I a Sz. P. Nr 2 w Hrubieszowie
20.Aleksandra Daciuk, kl. II d Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
21.Jakub Natucki, kl. I b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
22.Patryk Fijołek, kl. I b Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
23.Iga Hajkiewicz, kl. I c Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
24.Magda Suchodolska, kl. II b Sz. P. Nr 3 w Hrubieszowie
25.Klaudia Danilczuk, kl. I b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
26.Jakub Rosiński, kl. II Sz.P. W Nieledwi
27.Weronika Natoniewska, kl. I a Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
28.Klaudia Borusiewicz, kl. III b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
29.Paulina Hawryluk, kl. III c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
30.Krzysztof Żur, kl. III a Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
31.Adriana Kyc, kl. III b Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
32.Konrad Kutera, kl. III d Sz. P. Nr 3 w Hrubieszowie

W przedziale klas IV – VI

I nagroda – Klaudia Żuber, kl. VI b Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
II nagroda – Sara Perelmuter, kl. V a Sz.P. Nr 3 w Hrubieszowie
III nagrodę przyznano 2 uczestnikom:
1.Aneta Pawłowicz, kl. IV Sz.P. w Czerniczynie
2.Idalia Bednarczuk, kl. VI Sz. P. w Nieledwi

Wyróżnienia:
1.Katarzyna Binecka, kl. V Sz. P w Czerniczynie
2.Paulina Markowska, kl. VI Sz. P w Nieledwi
3.Arkadiusz Florek, kl. VI a Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
4.Agnieszka Pyrkowska, kl. V Sz. P w Uchaniach
5.Kamila Pirogowicz, kl. V b. Sz. P. Nr 2 w Hrubieszowie
6.Patrycja Gęsior, kl.IV Sz.P w Uchaniach
7.Paulina Kulczycka, kl. IV b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
8.Agata Tereszkiewicz, kl. V c Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
9.Ewa Wesołek, kl. IV a Sz. P. Nr 3 w Hrubieszowie
10.Bartosz Kubik, kl. IV b Sz. P. Nr 1 w Hrubieszowie
11.Magda Mielniczuk, kl. VI b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
12.Dorota Kicun, kl. VI d Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
13.Katarzyna Jaskorska, kl. Vi Sz.P w Husynnem
14.Aleksandra Kożuch, kl. VI Sz. P.w Nieledwi
15.Karolina Sądej, kl. IV b Sz.P. Nr 1 w Hrubieszowie
16.Dawid Kowalik, kl. Va Sz.P. Nr 2 w Hrubieszowie

Gimnazja

I nagroda – Magdalena Rubacha, kl. I c Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
II nagrodę przyznano 2 uczestnikom:
1. Agata Lisiczyńska, kl. III a Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
2.Iza Poleszak, kl. I a Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
III nagrodę przyznano 2 uczestnikom:
1.Ola Jańczuk, kl. I a Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
2.Magdalena Ożgo, kl. I c Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie

Wyróżnienia:
1.Agnieszka Staszczak, kl. II b Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie
2.Przemysław Dudek, kl. I c Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
3.Joanna Łuczyniec, kl. III a Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
4.Paulina Bojarczuk, kl. II b Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie
5.Katarzyna Janik, kl. III a Gimnazjum Nr 3 w Hrubieszowie
6.Oliwia Nowak, kl. II b Publiczne Gimnazjum przy ZS Nr 2 w Hrubieszowie

Organizatorzy konkursu ufundowali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia dla najmłodszych uczestników konkursu.

Nagrody, wyróżnienia i upominki ufundowali:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Urząd Miejski w Hrubieszowie
Kancelaria Notarialna – Jacek Łaciński
Hurtownia "VIDOK" – Anna Czarnecka
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

Podczas wręczenia nagród i wyróżnień wystąpiły dzieci z klas II b i III c ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Zofii Kamieniarz i Pani Wiesławy Stankiewicz. Uczniowie pięknie recytowali wiersze nawiązujące do trabycji Bożego Narodzenia oraz śpiewały kolędy.

zobacz zdjęcia >>