Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Hrubieszów

Reklamy

Jak co roku, Muzeum im. ks. St. Staszica organizuje wśród dzieci i młodzieży Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową.

***

Reklamy

POWIATOWY KONKURS
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2008

ORGANIZATORZY
Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

CELEM KONKURSU jest:
• pogłębienie wiedzy dzieci o tradycji Bożonarodzeniowej
• kształtowanie gustów estetycznych, umiejętności artystycznych
• rozwijanie upodobań plastycznych
• konkurs adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany Świętami Bożego Narodzenia

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
• utrwalenie tradycji Bożonarodzeniowych
• wykonanie jednej pracy plastycznej związanej tematycznie z wybranym zdarzeniem oddającym nastrój i atmosferę towarzyszącą świętom Bożego Narodzenia.
Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru tematu lub zdarzenia związanego ze świętami Bożego Narodzenia, które wywarły największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazły odbicie w jego wizji plastycznej.

PRACE o formacie A5 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):
– nazwę Konkursu
– imię i nazwisko, wiek autora pracy
– tytuł pracy
– nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej pracę na Konkurs
– pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

BRAK DANYCH DYSKWALIFIKUJE PRACĘ W KONKURSIE

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

ORGANIZACJA
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 28 listopada 2008 roku na adres:

Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 11, tel. 084 696 2783

ELIMINACJE odbędą się na początku grudnia br. Jury oceni prace w trzech przedziałach klasowych I-III, IV-VI, gimnazja i przyzna nagrody i wyróżnienia, oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Ponadto wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy.

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW
• poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty
• prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!