Konkurs na najlepszego dzielnicowego

Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie organizuje konkurs pod nazwą „Najlepszy dzielnicowy 2011 r.”. Celem konkursu jest przybliżenie społeczności powiatu hrubieszowskiego sylwetek dzielnicowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Reklamy

Konkurs jest organizowany na terenie powiatu hrubieszowskiego. Formuła konkursu zakłada, że sylwetki poszczególnych dzielnicowych z KPP w Hrubieszowie są przedstawione na stronach internetowych KWP Lublin, LubieHrubie oraz w lokalnej prasie.

Konkurs będzie trwał od 01.10.2011 r. do 31.10.2011 r.

Wykaz dzielnicowych oraz rejonów służbowych przez nich obsługiwanych:

Rejon służbowy nr I – asp. Sławomir Szala – obejmujący ul.: Antonówka, Czerwonego Krzyża, mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, Gęsia, Górna, Jatkowa, Berka Joselowicza, Kilińskiego, Kościelna, Kręta, Krucza, Leśmiana, Ludna, Łany, Łazienna, 3 Maja, Michałówka, Adama Mickiewicza, Narutowicza, Park Solidarności, Partyzantów, Plac Profesora Stefana Du Chateau, Plac Staszica, Plac Wolności, Pobereżańska, Podzamcze, Pogodna, Prosta, Bolesława Prusa, Rynek, Sokalska, St. Staszica, Szeroka, Szewska, Targowa, Teresówka, Wodna, 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Wspólna, Zamojska.

Rejon służbowy nr II – asp. Marcin Błaszczuk – obejmujący ul.: Basaja „Rysia”, Ceglana, Dworcowa, Fiołkowa, Gródecka, Kolejowa, Konwaliowa, Janka Krasickiego, Listopadowa, Łąkowa, Makowa, Nowa, Józefa Piłsudskiego, Polna, Różana, Tęczowa, Tulipanowa, Wyzwolenia, Storczykowa.

Rejon służbowy nr III – mł. asp. Radosław Krystkowiak – obejmujący ul.: Armii Krajowej, Bartłomieja, Batalionów Chłopskich, Brzozowa, Chełmska, Chmielna, Cicha, Ciesielczuka, Dębowa, Długosza, Dwernickiego, Działkowa, Dziekanowska, Grabowiecka, Grotthusów, Grunwaldzka, Władysława Jagiełły, Jodłowa, Klonowa, Konopnickiej, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Kmdr. Krawczyka, Króla Zygmunta Augusta, Królowej Jadwigi, Lipice, Lipowa, Litewska, Matejki, Nowe Osiedle, Ogrodowa, E. Orzeszkowej, Przemysłowa, Reja, Gen. Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Sobieskiego, Świerkowa, Rubinowa, Topolowa, Uchańska, Unii Horodelskiej, Wesoła, Wiśniowa, Stanisława Wyspiańskiego, Żeromskiego.

Rejon służbowy nr IV – asp. szt. Jacek Sądej – Obejmujący Gminę Hrubieszów.

Rejon służbowy nr V – asp. Dariusz Spadło – Obejmujący Gminę Horodło.

Rejon służbowy nr VI – mł. asp. Mirosław Loda – Obejmujący Gminę Dołhobyczów.

Rejon służbowy nr VII – sierż. Waldemar Caboń – Obejmujący Gminę Mircze.

Rejon służbowy nr VIII – asp. szt. Krzysztof Jańczuk – Obejmujący Gminę Uchanie.

Rejon służbowy nr IX – asp. szt. Mariusz Pietnowski – Obejmujący Gminę Trzeszczany.

Rejon służbowy nr X – asp. szt. Zenon Kral – Obejmujący Gminę Werbkowice.

Regulamin konkursu na „Najlepszego dzielnicowego 2011 r. w powiecie hrubieszowskim”

1. Organizatorem Konkursu na konkursu na Najlepszego dzielnicowego 2011 r. w powiecie hrubieszowskim jest Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie.

2. Celem konkursu jest przybliżenie społeczności powiatu hrubieszowskiego sylwetek dzielnicowych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

3. Konkurs przebiegać będzie w terminie od 01.10.2011 r do 31.10.2011 r.

4. W konkursie biorą udział dzielnicowi obsługujący rejony służbowe na terenach: miasta Hrubieszów, Gm. Hrubieszów, Horodło, Mircze, Dołhobyczów, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice.

5. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych z KPP w Hrubieszowie zostaną przedstawione na stronach internetowych KWP Lublin, LubieHrubie oraz w lokalnej prasie.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach:
a) internetowego głosowania przez mieszkańców powiatu hrubieszowskiego,
b) pisemnego testu wiedzy teoretycznej,
c) praktycznego sprawdzenia wiedzy z zakresu przeprowadzania interwencji.

7. Głosowanie w konkursie odbywać się będzie za pomocą sondy umieszczonej na strony internetowej LubieHrubie.

8. Wyboru najlepszego dzielnicowego dokona niezależna komisja konkursowa powołana Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie.

9. Skład komisji:

– mł. insp. Adam Gronkiewicz – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, przewodniczący komisji,
– podinsp. Janusz Krzyżanowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji,
– nadkom. Paweł Łuka – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji,
– asp. Mirosław Golec – Kierownik Posterunku Policji w Werbkowicach,
– asp. Karol Kuruś – Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie,
– asp. Jarosław Jasina – Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach.

10. Komisja konkursowa dokona oceny punktowej trzech etapów konkursu.

11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w miesiącu listopadzie 2011 r. na stronach internetowych KWP Lublin, LubieHrubie oraz w lokalnej prasie.

12. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny

13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu.