Konkurs na Pamiątkę Hrubieszowską

Historyczno – Edukacyjna Pracownia Tkacka ogłasza konkurs na „Pamiątkę Hrubieszowską”. Tworzymy coś, co w istocie swojej ma zawierać element kultury świadczący o naszym regionie.

Reklamy

 

Rzecz – rękodzieło złożone na konkurs, może być, jako pamiątka Miasta Hrubieszowa lub jako pamiątka Powiatu Hrubieszowskiego. Precyzuje to autor zgłaszanej pracy.

Twórcy składają 1 do 2 prac, wykonanych z materiałów naturalnych do 23 września 2019 roku, w Hrubieszowskim Domu Kultury, sala nr 9.

Reklamy

Prace będą oceniane przez komisję złożoną z twórców naszego regionu i bez podziału na kategorie.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby powyżej 15 roku życia. Przewidziane nagrody finansowe.

Ogłoszenie werdyktu komisji oceniającej odbędzie się 27 września 2019 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury o godz. 11.00.

 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli : Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Starosta Hrubieszowski.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Sielicka 608 435 282

Katarzyna Partyka 511 667 485